Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 40. týždeň

* V celej podtatranskej oblasti sa intenzívne rozvíja sionistické hnutie. Jednotlivé organizácie vznikajú v mestách, kde žije židovská komunita. Medzi prvými vznikla organizácia v Kežmarku, nasledoval Poprad a ďalšie mestá.
* Rušno bolo na začiatku mesiaca na župnom úrade. Župan Ján Rumann uskutočnil pracovné rokovanie s ministrom dopravy Houdkom a jeho splnomocnencom pre železnice Kornelom Stodolom. V 18 spišských mestách a obciach vymenoval župan nových notárov a pomocných notárov. Na neuspokojivú personálnu situáciu pri obsadzovaní úradov poukazuje skutočnosť, že väčšina z nich bola nemeckej a maďarskej národnosti.
* Prichádzali správy o uplatnení sa exponentov z čias monarchie. Bývalý mestský kapitán v Ľubici Dr. Andor Roth sa stal na kriminálnom úrade štátnej polície v Budapešti referentom pre boj proti krádežiam na železnici. Riaditeľ štátnej meštianky z Kežmarku Robert Kameszdorfer je úspešným v Újpešti, popradský populárny učiteľ Machula v Szent Endre. Do tohto pôvabného starého mesta neďaleko Budapešti sa presťahovalo viacero popradských rodín.
* Kežmarská organizácia Sociálnodemokratickej strany obdržala od ministerského predsedu Tusara odpoveď na svoje augustové memorandum. V liste Tusar ubezpečuje, že všetky požiadavky z memoranda riešia najvyšší štátni úradníci a budú vyriešené ku spokojnosti obyvateľov Spišskej stolice. (Tusarovi táto vágna odpoveď trvala takmer dva mesiace.)
* Popradský Kultúrny a dobročinný spolok založil symfonický orchester „Scepusia“, ktorý pozostával z 30 členov. Usilovne nacvičuje a premiéru pred verejnosťou si stanovil na 18. októbra.
* S pomerne veľkou nevôľou sa stretol v Ľubici fakt, že donedávna ešte mesto získalo štatút veľkej obce. Nepomohli ani oficiálne protesty proti tomuto administratívnemu aktu.
* Intenzívne sa na Spiši rozvíjalo športové dianie. Dominovali mu najmä atletika a futbal. V Kežmarku vládlo nadšenie zo skutočnosti, že v susedskom derby futbalisti Kežmarku porazili Spišskú Belú 9:0 a 4 góly víťazov strelil populárny Abt.
* Mestský úrad v Spišskej Belej vypísal výzvu na prenájom dvoch krčiem, mestskej kaviarne, ako aj jednej krčmy v Ždiari a jednej na Šarpanci.

(arg)