Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Spišský župan Dr. Ján Rumann sa 14. októbra stretol v Kežmarku s osobnosťami mesta. Medzi účastníkmi boli napr. prof. Juraj Hronec, fabrikant Karl Wein či vydavateľ Teodor Sauter. Hovorili spolu o chode mesta a spolužití národnostných komunít v novom štáte.
* Z Vysokých Tatier hlásia, že ubytovacie a reštauračné zariadenia na Štrbskom Plese a vo Vyšných Hágoch sú zatvorené. V Tatranskej Polianke a v Novom Smokovci je registrovaných po sto hostí, v Starom Smokovci a Matliaroch po 50 hostí. Celkom prázdna je Tatranská Lomnica.
* S úľavou a uspokojením prijali v Poprade správu, že miestna meštianska škola bola schválená ako dvojjazyčná. Po dohode s rodičmi a stabilizácii učiteľského zboru podľa rozdelenia do slovenských a nemeckých tried sa začne vyučovanie podľa upravených učebných plánov.
* Veľký požiar od poškodeného komína sa 14. októbra popoludní rozhorel v Matejovciach v dome obyvateľa Kleju. Na jeho zanedbanom dome zhorela celá strecha a len rýchly zásah hasičov z miestnej fabriky zabránil šíreniu a ďalším škodám.
* Ešte začiatkom októbra horelo vo Veľkom Slavkove v dome Martina Forbergera. Nie je známa príčina požiaru, no chvályhodný je rýchly zásah miestnych hasičov, vďaka ktorému sa požiar v husto zastavanej oblasti nešíril ďalej.
* Stále viac a viac sa o dianie pod Tatrami zaujímajú celoštátne periodiká. Dopisovateľov najprv získali z radov nemeckej komunity. Tak sa objavujú v denníku „Prager Tageblatt“ správy z Kežmarku. V ostravskom periodiku „Morgenzeitung und Handelsblatt“ sa tiež píše o dianí v Tatrách i v Kežmarku.
* Atletické preteky v Kežmarku 12. októbra poznačilo počasie, ale preteky sa uskutočnili. Ich víťazom bolo družstvo Obchodnej školy. Vo vloženom futbalovom zápase zvíťazil výber mesta A nad výberom B 2:1.

(arg)