Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 42. týždeň

* Lýceum v Kežmarku našlo štedrého darcu, ktorým bola firma Scholtz z Matejoviec. Škole darovala kompletné zariadenie kuchyne a komôr, k tomu pridala aj emailový riad a všetky ďalšie kuchynské potreby zo svojho sortimentu.
* Na konvente patrónov Lýcea v Kežmarku informoval jeho riaditeľ Karol Bruckner o výsledkoch rokovania, ktoré absolvoval v Prahe na ministerstve školstva. Odmietol pritom politikum, ktoré do vecných rokovaní napr. aj o vyučovacom jazyku vnášali minister Šrobár či biskup Janoška. Tak sa maďarský jazyk stal pre vyučovanie pomocným. Riaditeľ predstavil konventu učebné plány humanitného i reálneho gymnázia.
* Všetky denníky oznamovali úmysel vlády zoštátniť Košicko-bohumínsku železnicu, čo by následne viedlo k zmene vlastníctva aj na lokálnych tratiach, čo vzbudzovalo veľkú obavu u akcionárov železničnej trate údolím rieky Poprad.
* Levočský „Szepesi hirnök“ (Spišský hlásnik) a spišskonovoveský „Szepesi lapok“ (Spišské listy) vytvorili spoločnú redakciu a začali vydávať noviny s krkolomným názvom „Egyesület Szepesi hirnök Szepesi lapok“. Ako ukázal čas, periodikum v maďarčine nemalo dlhé trvanie a už vôbec nie silnú finančnú podporu.
* Veľmi úspešné koncertné turné po Spiši začali v druhej polovici októbra hráč na violu Karel Zoubek a klavirista Anton Resler. Zamerali sa najmä na interpretáciu skladieb Antonína Dvořáka a publikum sa rátalo na stovky.
* Od 15. októbra prestali platiť na celom území štátu poštové formuláre a dokumenty v maďarskom jazyku. Výnimkou do vypredania zásob boli iba pohľadnice s maďarským textom a korešpondenčné lístky. (Odporúčala sa dotlač v slovenčine alebo češtine.)
* Kežmarskí atléti sa zúčastnili na veľkých atletických pretekoch v Košiciach. Štartovali vo viacerých disciplínach, ale výraznejšie sa presadil iba bežec na krátke trate Andor Tschörner. Profesor Hefty navrhol, aby založili Spišský atletický zväz z nemeckých klubov.
* Dlhá bola cesta jedného listu z USA do Kežmarku. Začala sa v máji roku 1916. Spišiaci žijúci v Amerike zozbierali 1 300 dolárov na pomoc vojnovým vdovám a sirotám. Peniaze poukázali cez firmu Wein. Sprievodný list však do Kežmarku prišiel až 21. októbra 1919, a tak mohli byť peniaze rozdelené tým, ktorí ich potrebovali. Dialo sa tak pod prísnym dohľadom riaditeľa O. Brucknera.

(arg)