V galérii nájdete reštaurované Mednyánszkeho diela

Umelec so šľachtickými koreňmi, ktorý pôsobil aj v Strážkach, skonal pred sto rokmi.

Výstavu reštaurovaných diel Ladislava Mednyánszkeho, hlavného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva na prelome 19. a 20. storočia, otvorili vo štvrtok 26. septembra v Tatranskej galérii. Milovníkom umenia bude k dispozícii kolekcia unikátnych päťdesiatich diel – kresieb i olejomalieb z depozitu Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši i z Tatranskej galérie. Výstava je inštalovaná pri príležitosti 100. výročia autorovej smrti.

Ladislav Mednyánszky sa najčastejšie venoval krajinomaľbám a portrétom. Snímka: rov

Umelec spod Tatier

Mednyánszky, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni, bol stúpencom barbizonskej školy a impresionizmu. Podstatnú časť svojho detstva prežil v podtatranskom regióne. Narodil sa v rodine baróna a istý čas žil so svojou rodinou v rodnom kaštieli matky v Strážkach, ktoré sú dnes súčasťou Spišskej Belej. Na tomto mieste sa nachádzal jeho jediný stály ateliér, ktorý mu nechal postaviť otec nad hospodárskym krídlom v areáli kaštieľa. Život pod Tatrami sa odzrkadlil aj v jeho umeleckej tvorbe, podtatranská príroda a okolie kaštieľa totiž patria medzi hlavné motívy Mednyánszkeho diel. A práve tie sa považujú za jedny z najosobitejších a najkrajších. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú majstrovským zachytením svetla, ale aj istou melanchóliou a nostalgiou. Žil a pôsobil v rôznych častiach Európy, no krása podtatranského regiónu mu učarovala natoľko, že sa do neho neustále vracal.

Kresby museli reštaurovať

Mednyánszky pristupoval k svojej tvorbe veľmi zodpovedne a stále zdokonaľoval svoje maľby. Napriek tomu sa viaceré jeho diela zachovali v rôznom štádiu poškodenia. Výstava v popradskej galérii je špecifická práve tým, že ponúka súbor kresieb, ktoré sú kvôli ich zvýšenej ochrane zväčša ukryté v depozitoch. „Mnoho jeho kresieb sa zachovalo v dosť zlom a poškodenom stave. Sú to kresby, ktoré si autor pripravoval pred maľbami, a ktoré časom podľahli skaze. Naši novodobí reštaurátori dokázali veľmi dobre reštaurovať doslova útržky kresieb na krásne kusy. Reštaurovanie papiera je totiž jedno z najťažších v odbore reštaurovania,“ povedala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Reštaurované Mednyánszkeho diela si môžete pozrieť do 3. novembra. Snímka: rov

Galérii v Poprade zapožičala čerstvo opravené diela už spomínaná liptovská galéria za splnenia náročných podmienok. „Sme radi, že galéria nám zapožičala práve túto kolekciu kresieb po prvýkrát mimo svojho priestoru. Výstavné priestory musia byť totižto dostatočne chránené proti UV žiareniu, vlhkosti a iným vplyvom, “ dodala Ondrušeková. Opravou Mednyánszkeho diel sa zaoberal od roku 2015 do 2018 so svojím tímom jeden z najznámejších reštaurátorov Boris Kvasnica. Dokonca vyšiel aj špecifický katalóg, v ktorom môžete vidieť ako vyzerali kresby pred opravou, počas nej i vo svojej finálnej podobe. Tatranská galéria doplnila autorove kresby olejomaľbami zo svojho depozitu. Najväčšiu časť Mednyánszkeho diel vlastní Slovenská galéria.

Spojili sa impresionistické skvosty

Tatranská galéria sa snaží každú vernisáž obohatiť kvalitnou hudbou. Štvrtkový večer patril tentoraz slovenskému súboru Emsemble Ricercata, ktorého repertoár je zameraný na súčasnú hudbu, ale najmä skladby 19. a 20. storočia. Celý večer sa tak niesol vo výnimočnom impresionistickom duchu. „Bola to krásna zhoda. Pred rokom bolo sto rokov od smrti Clauda Debussyho, ktorého skladbu sme si aj vypočuli. Tento rok si pripomíname sto rokov od úmrtia Mednyanszského. Obaja tvorili v rovnakom období, ale ich tvorba je neporovnateľná, čo sa týka chápania laickej verejnosti,“ ozrejmila Ondrušeková.

Na vernisáži vystúpil aj súbor Ensemble Ricercata.  Snímka vmi

Stálu expozíciu nájdete v Strážkach

Tvorbu umelca so šľachtickými koreňmi môžete obdivovať v Tatranskej galérii do 3. novembra. „Výstava bude trvať tentoraz krátko aj z toho dôvodu ochrany a bezpečnosti zapožičaných diel,“ povedala Ondrušeková. Za zmienku však stojí aj rozsiahla a stála Mednyánszkeho expozícia v Strážkach. Okrem jedinečných krajinomalieb a portrétov, sa tam nachádza aj vitrína s kópiou jeho úmrtného listu a inými vzácnymi predmetmi.

Veronika MICHALČÍKOVÁ