V Liptovskej Tepličke rekonštruujú budovu školy

Koncom júla sme začali rekonštrukciu podkrovných priestorov v Základnej škole, kde sa vytvoria priestory pre riaditeľa školy, nová zborovňa, priestory pre zástupkyne a miesto, ktoré bude viacúčelovo slúžiť pre zamestnancov školy.

Liptovská Teplička. Snímka: rov

Financujeme rekonštrukciu z vlastných peňazí, rozpočet je zhruba 132-tisíc eur. Ukončenie bolo plánované na 31. október. Po prevzatí zhotoveného diela ideme do procesu kolaudácie a potom presunieme zamestnancov do priestorov podkrovia. Tie priestory, kde sa nachádzajú zamestnanci teraz, budú využité na odborné učebne. Obec Liptovská Teplička získala prostriedky na vybavenie troch odborných učební v sume 168-tisíc eur. Čakáme na ukončenie kontroly verejného obstarávania. Ďalšie priestory, ktoré sa uvoľnia, sa budú využívať pre školského psychológa a asistentov.

Došlo aj k odovzdaniu priestorov, čaká nás sanácia nelegálnej skládky v lokalite Kufajka. Odpratať sa má približne 250 ton miešaného komunálneho odpadu a 250 ton drobného stavebného odpadu a príde aj k rekultivácii týchto priestorov. Budeme situáciu kontrolovať, aby sa nelegálna skládka pri rómskej komunite netvorila. Chceme tam dať aj kameru. Ukončila sa výstavba hľadiska v športovom areáli, došlo k výstavbe kovovej konštrukcie so strechou, máme tak hľadisko prekryté. Finančné prostriedky desaťtisíc eur sme získali zo Slovenského futbalového zväzu, príspevok obce je 3,5-tisíc eur, stavba stála asi 32-tisíc eur, to sme tiež dofinancovali z vlastného rozpočtu. Zabezpečená je tam aj elektrina, osvetlenie.

Slavomír Kopáč
starosta Liptovskej Tepličky