Vláda odškodní Starú Lesnú i Ždiar

Vláda schválila úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi situáciami. Peniaze prídu aj do nášho regiónu.

Silné povodne zasiahli Starú Lesnú v júli 2018. Ilustračná snímka: mam

V stredu na 173. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválil kabinet aj návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie po celom Slovensku. Peniaze prídu aj do Hrabušíc či Kolačkova.

V januári mali dve kalamity

Na Nový rok 2019 v Ždiari silno snežilo a fúkal silný vietor. Cesty neboli zjazdné a odrezané ostali časti Blaščacka dolina a Antošovský vrch. V obci trávilo voľné dni množstvo turistov a predpovede hovorili o výstrahe II. stupňa na silný vietor a sneženie. Na druhý deň v obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Starosta kontaktoval Slovenskú správu ciest Kežmarok so žiadosťou o riešenie situácie na ceste 1/66, pretože cesta bola ťažko zjazdná a oslovil aj Obvodné oddelenie Policajného zboru v Ždiari o pomoc pri riešení s autami na cestách. Obec na záchranné práce využila zložky integrovaného záchranného systému ale aj vlastné sily a prostriedky s využitím mechanizmov na úpravu ciest. Mimoriadna situácia bola odvolaná 7. januára. Rovnaká situácia nastala 15. januára, mimoriadna situácia trvala do 17. januára. Obec Ždiar dostane 11 991 eur na pokrytie výdavkov za vykonané záchranné práce.

V Hrabušiciach horelo

Snehová kalamita zasiahla aj Kolačkov, a to v dňoch 14. až 16.  januára. Zrútili sa štyri strechy obydlí v rómskej osade, bývalo tu 35 osôb. Starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu 16. januára a začalo sa so záchrannými prácami – zhadzovaním poškodeného krovu, zabezpečením reziva, či zhadzovaním snehu zo striech. Záchranné práce a mimoriadna situácia sa skončili 22. januára. Obci Kolačkov vláda schválila 2 581 eur. Ešte 1. decembra 2018 v Hrabušiciach v lokalite Weingrub zhoreli obydlia troch rodín a o strechu nad hlavou prišlo 19 obyvateľov. Obec zabezpečila ubytovanie na fare, núdzové zásobovanie a objednala tri obytné kontajnery aj s nevyhnutným zariadením. Vláda schválila na úhradu výdavkov v rámci mimoriadnej situácie 5 844 eur.

Škody narobili povodne

Po niekoľkodňových extrémne vysokých úhrnoch zrážok vo Vysokých a Belianskych Tatrách sa medzi 16. a 20. júlom 2018 vylial Studený potok pretekajúci Starou Lesnou.

Snímka: mam

Objavovali sa zosuvy svahov, dochádzalo k poškodzovaniu a strhávaniu mostov aj komunikácií. Voda podmyla brehy, oporné múry cestných telies, zaplavila jeden hotel, chatu a dva penzióny. Povodne vytvárali prekážky k rodinným domom, penziónom aj unimobunkám v rómskej osade. 18. júla tu vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity a začali so záchrannými prácami, 26. júla starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu pre strhnuté a poškodené mosty. Nánosy blata znečistili pitnú vodu, jej priamu dodávku zabezpečovali cisterny. Mimoriadnu situáciu odvolali 11. januára 2019. Vláda schválila na výdavky za záchranné práce 56 428 eur.

Jana TOMALOVÁ