Vláda schválila financie na opravu Spišského hradu

Najväčšia časť dotácie vo výške tri milióny eur sa má vyčerpať do konca tohto roka.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pred výjazdovým rokovaním vlády v Kežmarku. Snímka: jat

Vládny kabinet na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku schválil návrh z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý sa týka finančnej podpory sanácie Spišského hradu. Na opravu národnej kultúrnej pamiatky vláda odklepla 4,82 milióna eur.

Za havarijný stav môžu aj zanedbané opravy

Spišský hrad je od roku 1993 zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a patrí k najnavštevovanejším slovenským hradom. V posledných rokoch však bojuje s havarijným stavom viacerých objektov. Podľa rezortu ministerstva kultúry za súčasný nelichotivý stav môže aj doposiaľ nedostatočné finančné pokrytie jeho priebežných a nevyhnutných opráv. „Som veľmi rada, že vláda pochopila dôležitosť tejto situácie a prijala náš návrh. Verím, že táto unikátna stredoveká pamiatka sa zachová pre budúce generácie,“ povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková po odklepnutí dotácie na opravu národnej kultúrnej pamiatky.

Najhoršie je na tom románsky palác

Neodkladnú opravu si vyžaduje najmä románsky palác a západné paláce, ktoré sú súčasťou hradného jadra. Hrozí tu totiž zrútenie murív, klenieb a nevyhovujúci je aj stav dočasných zaisťovacích konštrukcií. Pokračujúca deštrukcia románskeho paláca a prípadné padajúce kamene môžu ohroziť okolitú zástavbu v Spišskom Podhradí i tamojšiu štátnu cestu. Románsky palác sa nachádza na travertínovom brale, ktoré sa pomaly zosúva. „Pre mňa je veľmi dôležitá a potešujúca informácia, že tri milióny eur budú musieť ísť do sanácie ešte tohto roku, aby hrad a hradné bralo prežili zimu. Keďže sa románsky palác nachádza na cípe brala, je pre nás dôležité toto bralo zachrániť“ spresnila plánované práce na hrade ministerka Laššáková. Na opravu brala odklepla vláda 1,5 milióna eur, zvyšné peniaze, ktoré sa majú využiť do konca tohto roka, sa investujú do opravy hradného nádvoria.

Románsky palác na Spišskom hrade sa dočká záchrany. Snímka: rov

Na otázku, čo v prípade, ak nebudú poveternostné podmienky v najbližších mesiacoch priaznivé, ministerka odpovedala, že sanácia hradného brala a románskeho paláca sa musí vykonať za každých okolností. Sanačné zásahy na románskom paláci by mali podľa predloženého návrhu zahŕňať stiahnutie objektu po obvode, premurovanie koruny obvodových stien, vykonanie injektáže trhlín, vyšpárovanie muriva, opravu klenbového stropu, odvodnenie a iné. Opravy sa dočká aj západná časť hradného jadra – západné paláce. Problémom tejto časti sú porušené klenbové stropy, ktoré pretekajú, rozpadá sa murivo obvodových stien, viditeľné sú aj trhliny v murovaných stenách. Finančná injekcia od štátu by mala tieto problémy odstrániť.

Opravy neovplyvnia chod hradu

Podľa riaditeľky Spišského múzea v Levoči Márie Novotnej, pod ktoré spadá aj národná kultúrna pamiatka, rekonštrukčné práce neovplyvnia zaužívaný chod hradu. Návrh rekonštrukcie románskeho paláca a západných palácov počíta s nevyhnutnými obmedzeniami, ktoré sa budú realizovať počas fungovania hradu. „Návštevníci budú môcť Spišský hrad navštevovať aj počas rekonštrukcie. Tá je navrhnutá tak, aby nedošlo k ich úplnému vylúčeniu. Verejnosť na vlastné oči môže vidieť postup prác a získať informácie o ich priebehu a cieľoch týchto prác. Uvítame ich záujem nielen o objekt, ale aj o priebeh prác, ktoré budú náročné, ale ojedinelé,“ priblížila riaditeľka spišského múzea Mária Novotná. Vláda vyčlenila dotáciu na sanáciu objektov Spišského hradu na rozpočtové roky 2020 až 2022.

Laššáková chce Zlatú hradnú cestu

Ministerstvo kultúry plánuje v najbližších rokoch investovať do opravy vzácnych historických pamiatok na Slovensku. Ministerka Laššáková má už pripravený projekt s názvom Zlatá hradná cesta. Podľa nej hlavnou víziou projektu je systémová ochrana historických pamiatok na Slovensku, a tým pádom zachovanie kultúrneho dedičstva. „Každý nasledujúci rok v priebehu možno desiatich rokov by sme zaviazali vládu, aby vyčlenila povedzme jeden milión eur na sanáciu konkrétnej pamiatky,“ priblížila ministerka Laššáková. Vzácne historické pamiatky tak majú nádej, že ich uvidia aj ďalšie generácie.

Veronika MICHALČÍKOVÁ