Vo Vrbove postavia multifunkčné ihrisko

Najväčšou investíciou obce za posledné obdobie je telocvičňa pri základnej škole. Prešiel už takmer rok od jej otvorenia a my môžeme zhodnotiť, že okrem žiakov základnej školy ju vo veľkej miere využívajú aj občania našej obce na rôzne športové aktivity.

Nová telocvičňa vo Vrbove. Snímka: obec Vrbov

V súčasnosti pokračujeme v riešení situácie pohybu chodcov na hlavnej ceste. Dali sme si vypracovať projektovú dokumentáciu Chodník k rómskej osade v obci Vrbov popri štátnej ceste smerom k obci Žakovce. Tento projekt podporila vláda Slovenskej republiky sumou štyritisíc eur. Taktiež sme podali žiadosť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o finančnú podporu z Operačného programu Ľudské zdroje. Investovali sme aj do budovy materskej školy výmenou okien v prístupových chodbách a opravou časti vonkajšej fasády. Začali sme s revitalizáciou cintorína obnovou kamennej hrobky s krížom a takzvanou fontánou. Začiatkom roka sme sa zapojili do Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja na viacúčelové ihrisko. V tejto výzve sme boli úspešní a Prešovský samosprávny kraj nás podporil sumou viac ako 44-tisíc eur. Výstavba viacúčelového ihriska by sa mala začať na nasledujúci rok a situované bude v areáli základnej školy. Samotné ihrisko bude mať rozmery 40 na 20 m. Na tomto ihrisku sa budú vykonávať viaceré druhy športu a jeho výstavbou opäť zlepšíme celkové športové podmienky nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre samotných občanov. V nasledujúcom období chceme vybudovať aj niektoré miestne komunikácie, ktoré nemáme pokryté vrstvou asfaltu.

Tatiana Faltínová
starostka obce Vrbov