Ambulancie v nemocnici zmenili adresy

Presuny ambulancií v popradskej nemocnici budú pokračovať podľa vývoja stavebných prác. Verejnosť by mala obmedziť návštevy.

Nemocnica v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Z dôvodu stavebných a rekonštrukčných prác v rámci projektu Zvýšenie produktivity a energetickej efektívnosti Nemocnice Poprad, a. s., prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby dochádza k zmenám v priestorovom usporiadaní ambulancií.

Presúva sa aj centrálny príjem so všetkými ambulanciami

Od piatku 22. novembra je chirurgická ambulancia z 2. poschodia poliklinickej časti presťahovaná na 5. poschodie do komplementu oproti lôžkovému oddeleniu. Príjmová neurologická ambulancia je presťahovaná do priestorov neurologického oddelenia do lôžkovej časti na 4. poschodí. Ortopedická ambulancia sa v týždni od 25. novembra do 29. novembra presťahuje zo spojovacej chodby do priestorov polikliniky. Nájdete ju na 2. poschodí v poliklinickej časti, vchod je vedľa kaplnky. Traumatologická ambulancia sa v týždni od 25. novembra do 29. novembra presťahuje zo spojovacej chodby do priestorov polikliniky. Nájdete ju na 2. poschodí v poliklinickej časti, vchod je vedľa kaplnky. Centrálny príjem a všetky jeho ambulancie budú v týždni od 25. novembra do 29. novembra presťahované na 2. poschodie do pôvodných ortopedických priestorov a traumatologickej ambulancie.

Nemocnica Poprad. Ilustračná snímka: rov

Pozor na parkovanie

Sťahovanie zasiahne aj zmenu parkovania pre vozidlá RZP, DZS a pre imobilných pacientov, ktoré bude presťahované pred hlavný vchod do nemocnice. Vedenie nemocnice zároveň žiada verejnosť, aby prechádzala z poliklinickej do lôžkovej časti nemocnice a naopak cez spojovaciu chodbu na 1. poschodí, ktorá je otvorená 24 hodín denne, alebo tiež cez spojovaciu chodbu na 1. poschodí od 7.00 do 15.00 h.

Verejnosť, návštevníkov, pacientov a klientov nemocnica žiada o trpezlivosť a striktné rešpektovanie obmedzení. Z dôvodu všetkých obmedzení žiada nemocnica aj o dodržiavanie návštevných hodín na lôžkových oddeleniach, prípadne zváženie potreby návštevy hospitalizovaných. O ďalších zmenách bude nemocnica informovať.

(rov)