Magura vyhrala celoslovenskú súťaž hudieb s melódiami podľa Gustáva Klempára

Porotu na Vidiečanovej Habovke Kežmarčania zaujali inštrumentálnym spracovaním goralských poliek, krucených a kresaného so špecifickým rómskym štýlom.

Snímka: archív FS Magura

Cez víkend 16. a 17. novembra sa po troch rokoch stretli na celoštátnej súťaži v Habovke víťazi krajských kôl postupovej súťaže hudobného folklóru. V kategórii ľudové hudby sa stali laureátmi muzikanti z Ľudovej hudby Magura Alexandra Bachledová – prím, Michal Janigloš – druhé husle, Matúš Lizák – violová kontra a Marek Reznický – kontrabas.  „Nemyslím si, že sme vyhrali z kvalitatívneho hľadiska, žeby sme boli úplne super. Keď sa hudby dostanú na celoslovenskú prehliadku, všetky sú dobré. Skôr išlo o to, že hodnotili pozitívne objavnosť materiálov, výber repertoáru, spracovanie, ako narábame s nahrávkami. Veľmi som chcel, aby toto ľudia poznali,“ vraví vedúci Ľudovej hudby Magura Marek Reznický.

Snímka: archív FS Magura

Celé súťažné číslo bolo čisto inštrumentálne. „Porota to okomentovala, že je to odvážne. Každý čaká, že sa začne aj spievať. A od nás už duplom, lebo chalani sú veľmi dobrí speváci. Ale Rómovia na nahrávke nespievali, tak sme to aj my spravili bez spevu,“ dopĺňa primáška Alexandra Bachledová. Maguráci sa pred porotu nepostavili v krojoch, ale v dobových kostýmoch.

Kresaný spracovali podľa pôvodiny

Gustáv Klempár z Veľkej Lesnej bol jednou z najvýraznejších hudobných osobností regiónu, v roku 1959 sa presťahoval do Kežmarku a bol i veľkým prínosom pre Folklórny súbor Magura. Muzikanti spracovali jeho melódie z nahrávok zo 70. a 80. rokov, ktoré nahrala dcéra Terka Klempárová, zakladateľka DFS Maguráčik a DFS Goralik. „Na tom najarchaickejšom materiáli hrajú husle a husľová kontra, ale nevieme, kto hral s Gustávom Klempárom husľovú kontru. Boli tam aj súborové nahrávky, zrejme z tréningu na súbore, ale my sme sa snažili spracovať práve tie najstaršie, kde hrali husle a kontra. Tam sme si dorobili basovú linku, snažili sme sa to aj vyčistiť a upratať, lebo na nahrávkach je jasné, že muzikanti sa aj pomýlili. Tam, kde sme to uznali za vhodné, sme pridali druhý hlas, niektoré veci sme nechali tak, ako boli,“ hovorí primáška Alexandra Bachledová.

Snímka: archív FS Magura

Hudobníci spracovali dve krucené, tri polky a na záver jeden kresaný, ktorý bol charakteristický pre Gustáva Klempára. Dokonca ho zahral divákom aj na Folklórnom festivale Východná v roku 1986 v programe Ľudia z rodu Rómov. „Viliam Gruska ho tam dotiahol, na pódium prišiel iba sám, v obleku, staručký a zahral to pred celým publikom. Pre nás je to vzácna melódia, ktorú  sme sa snažili zahrať ako na nahrávke,“ vraví Marek Reznický. Na nahrávkach sa objavili aj Zamagurské polky. Od Gustáva Klempára ich zrejme „pochytal“ Paľo Ďateľ. S Gustávom Klempárom spolu hrali v Magure rok, po Klempárovom odchode Pavol Ďateľ poupravoval melódie, ktoré sa ujali na celom Slovensku. Spracoval ich aj Orchester ľudových nástrojov.

„Cigáni hrali bielym“

Hovorí sa, že na celom Zamagurí boli najznámejšou muzikou práve Klempárovci z Veľkej Lesnej. „Vravelo sa, že boli najpanskejší a vedeli najlepšie hrať. Aj na nahrávkach je počuť, že Gustáv Klempár hrá výborne a čisto, hoci nebol školený,“ vraví Marek Reznický. Podľa Terky Klempárovej chodieval jej otec do Poľska. Tam zrejme pochytil štýl hrania aj od poľských goralov. Na druhej strane na nahrávkach počuť i charakteristické rómske hranie.

Práve toto špecifikum chceli muzikanti z Magury zachytiť. Keď totiž začali pátrať po goralských muzikách, zistili, že nielen na Zamagurí, ale na celom hornom Spiši hralo veľa rómskych muzík – „Cigáni hrali bielym“. „Vo Veľkej Lesnej boli Klempárovci. Len dva kilometre ďalej, v Haligovciach, boli Pompovci, primášom bol Alexander Pompa. Už nie na Zamagurí, ale vo Výbornej boli asi v 60. a 70. rokoch Mirgovci,“ hovorí Alexandra Bachledová. Rómska muzika bola dokonca aj v Lendaku, v Holumnici hrajú Oračkovci dodnes, tých však ešte Maguráci nemajú spracovaných. „My sa snažíme všetky tri muziky skúmať, ale vybrali sme si Klempárovcov, bolo z toho najviac materiálu a bol veľmi zaujímavý. Hlavne je dôležité zvládnuť štýl hudby, a nie zapamätať si, či ideme sedem prechodov a podobne. Dokážeme fungovať tak, že keď poznáme ďalšiu pieseň, pridáme si ju v tomto štýle, a o to ide,“ hovorí Marek Reznický.

Vydávajú nové CD

Niektoré víťazné melódie zaznejú aj v programe Posledná hodina k 65. výročiu Magury 6. a 7. decembra o 18.00 h v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka v Kežmarku. Laureátov súťaží, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, zvyknú pozývať aj do Východnej, zrejme si teda vypočujete motívy Gustáva Klempára aj na najväčšom slovenskom folklórnom festivale.

Snímka: archív FS Magura

Túto hudbu si však budete môcť pustiť aj z nového CD, ktoré súboristi predstavia na výročí. „Nahrali sme to, čomu sa venujeme na základe materiálov muzík z Veľkej Lesnej, Haligoviec a Výbornej. Plus sme doplnili Ždiar a snažili sme sa poňať oblasť horného Spiša,“ hovorí Alexandra Bachledová.

Jana TOMALOVÁ