Mladí poradia mladým. Tí starší si zaspomínajú na november 1989