Na kežmarskom sídlisku Juh odovzdali 18 nájomných bytov

Záujem o byty je obrovský, mesto však musí nájsť nové lokality. Juh je už urbanisticky naplnený.

Posledná bytovky s nájomnými bytmi na sídlisku Juh. Snímka: Lorant Paugsch

V novopostavenej bytovke s dvomi vchodmi je pre jej čerstvých obyvateľov k dispozícii päť dvojizbových a trinásť trojizbových bytov s rozlohou od 40,02 do 67,70 metrov štvorcových, jeden byt je bezbariérový. Bytový dom na sídlisku Juh stál 988-tisíc eur. Mesto výstavbu financovalo úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania na tridsať rokov vo výške 565-tisíc eur, 377-tisíc eur získala samospráva z ministerstva dopravy a výstavby. Staviteľom bola spoločnosť Rondo z Kežmarku.

O bývanie je záujem

Nájom sa pohybuje od 80 do 135 eur v závislosti od rozlohy bytov. Podľa primátora Jána Ferenčáka je prijateľné nájomné výsledkom mimoriadnych výhod cez dotácie od ministerstva dopravy a cez Štátny fond rozvoja bývania vďaka tomu, že kežmarský okres je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Úradníci mali na stole 133 žiadostí, byt však mohli prideliť len osemnástim. „Žiadateľmi boli prevažne rodiny s deťmi, rodiny v zlej bytovej situácii, vdovy, osamelé matky ale aj záchranár hasičského zboru,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.

Nájomníci si prevzali kľúče od bytov z rúk viceprimátora Karola Gurku. Snímka: Lorant Paugsch

„Záujem o nájomné byty v Kežmarku rastie. Momentálne pracujeme na hľadaní ďalších lokalít, kde by sme mohli postaviť nové bytové domy,“ uviedol primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Výstavba na sídliskách sa pomaly končí

V minulosti vedela samospráva poväčšine všetkých žiadateľov o nájomné bývanie uspokojiť. Žiadostí bolo menej a boli aj iné kritériá, žiadateľmi totiž mohli byť len občania mesta Kežmarok. „Teraz je žiadostí viac, myslím si, že v minulosti aj do budúcna je forma výstavby nájomných bytov vhodná pre mladé rodiny a určite v nej bude mesto pokračovať. Budeme hľadať lokality, kde by to bolo možné,“ vraví vedúca oddelenia územného plánovania a výstavby Eva Kelbelová. Sídliská podľa nej z urbanistického hľadiska už nevytvárajú možnosti na zahustenie. Na Juhu vyrastá ešte bytovka súkromného investora, ďalej by sa už malo dbať len na zlepšovanie infraštruktúry a kvality bývania. Sídlisko Sever ponúka zrejme poslednú možnosť na budovanie.

Bytovku stavala kežmarská spoločnosť Rondo. Snímka: Lorant Paugsch

„Uvažuje sa ešte nad výstavbou v priestore budovy materskej školy, ktorá je prázdna, pretože škôlka je etablovaná do priestorov základnej školy. Keď sa pripravia podmienky, predpokladám, že to pôjde do verejnej obchodnej súťaže,“ dopĺňa Kelbelová. V meste bude aj podpora bytov komerčného charakteru v réžii developerov.

Črtajú sa dve lokality

Možnosti ďalších lokalít rozvoja sú oklieštené. V zmysle územného plánu je rozvoj plánovaný smerom k Stráňam pod Tatrami na Michalskom vŕšku, kde by mohla byť lokalita rodinných aj bytových domov. Ďalšia možnosť sa otvára v areáli kasární. „Už v minulosti, keď mesto prevzalo kasárne do vlastníctva od štátu, uvažovalo sa o funkcii bývania a občianskej vybavenosti. Je to ale ešte otvorená záležitosť. Ešte nie je jasné, či pôjde o formu nájomných alebo developerských bytov. Každopádne by mala byť zachovaná táto funkcia,“ uviedla Eva Kelbelová.

Jana TOMALOVÁ