November 1989 priblížili aj školákom

Udalosti z novembra 1989 si ako na jednej z nemnohých základných škôl pripomenuli minulý týždeň na Základnej škole s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade.

Školáci na ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade si tiež pripomenuli november 1989. Snímka: JS

„Žiaci ôsmeho ročníka si pripravili pásmo, s ktorým chodili po triedach. Stručne a primerane veku ich oboznamovali s udalosťami novembra 1989. V októbri a začiatkom novembra deti pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy a techniky plagáty, ktoré boli inšpirované dobovými sloganmi. Zároveň robili výtvarné práce na tému Sloboda a nesloboda,“ uviedla učiteľka dejepisu Petra Slimáková. Súčasne s tým pripravili deti zbierku predmetov, ktoré sa spájajú s rokom 1989. „Záver všetkých aktivít bol 15. novembra, kedy sme mali žiacku konferenciu a celé to vyvrcholilo koncertom v átriu školy. Tu žiaci pomocou sviečok vytvorili dátum 17. 11. 1989. Úplne na záver sme si zaštrngali kľúčmi, aby nám sloboda fungovala aj napriek svojim nedokonalostiam,“ doplnila Petra Slimáková.

Podľa nej mnohé aktivity venované 17. novembru, sú určené pre školy a zameriavajú sa takmer výlučne na stredoškolákov. „Chceli sme, aby sa deti aspoň snažili pochopiť to. Byť slobodný a niesť zodpovednosť za svoje konanie nie je len otázka pre 16-ročných, ale treba k tomu viesť deti odmalička,“ povedala Petra Slimáková. Mnohé deti sa podľa nej o téme novembra 1989 doma ani nerozprávali, takže tento projekt mal význam aj v tom, že aspoň časť detí sa začalo o túto tému zaujímať a debatovať o nej.

(rov)