Okružná križovatka na Juhu je v prevádzke

Križovatka ešte nie je hotová v plnom rozsahu. Do užívania ju však dali po viac než mesiaci už minulý utorok, aby na sídlisku Juh nebola blokovaná doprava.

Snímka: mesto Kežmarok

O potrebe prerobiť križovatku na okružnú sa hovorilo v Kežmarku už dlhšie. „V tejto lokalite pribudli nové obchodné jednotky aj nové bytové domy a prebieha aj výstavba ďalších 53 bytových jednotiek. Uvedená križovatka bola mnohokrát atakovaná jednak užívateľmi aj poslancami, a vôbec aj vedenie mesta si uvedomovalo, že križovatka nie je dopravne prehľadná,“ vraví vedúca Oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu v Kežmarku Eva Kelbelová. Mesto tak pristúpilo k zámeru prestavby križovatky na okružnú. Zmena by mala zabezpečiť bezpečnosť i plynulosť dopravy s ohľadom na to, že sa doprava zahusťuje aj kvôli obslužnej doprave k obchodom.

Dokončiť ju majú do Vianoc

Do užívania bola daná komunikačná časť pre vozidlové komunikácie, križovatka teda ešte nie je dokončená v plnom rozsahu. „Je potrebné dokončiť pešie komunikácie, dokončiť osvetlenie križovatky, tento týždeň pribudne vodorovné dopravné značenie, pretože z hľadiska technologických postupov nie je možné na čerstvý asfalt realizovať vodorovné dopravné značenie,“ vraví Eva Kelbelová. Lehota výstavby v zmysle zmluvy je 90 dní od odovzdania staveniska, termín vychádza v prvej dekáde januára. „Išli sme do zimy, keďže verejné obstarávanie na dodávateľa nás zdržalo. Z toho titulu sme žiadali dodávateľa, aby práce stihol čím skôr a aby bola podľa možnosti dokončená do Vianoc. Predpokladáme, že do polovice decembra sa nám podarí zrealizovať všetko, ale dodacie lehoty na svietidlá nevie dodávateľ ovplyvniť, keďže je to riešené v subdodávke,“ dopĺňa Kelbelová. Prestavba križovatky na okružnú by mala stáť 242-tisíc eur, z toho 190-tisíc eur získala samospráva minulý rok, keď zasadala v Kežmarku vláda. Zvyšných takmer 53-tisíc eur financuje mesto z vlastných zdrojov. Dodávateľom stavby je spoločnosť Milanko.

Pracuje sa aj na „kruháku“ v Strážkach

Mesto Kežmarok má do konca roka ambíciu spraviť aj okružnú križovatku v katastrálnom území Strážky ako súčasť potrebnej infraštruktúry pre vstup spoločnosti Mubea do priemyselného parku v Kežmarku. „Výstavba výrobnej haly Mubea je v plnom prúde a mesto v parku realizuje prípojku elektriky, prípojku telekomunikačnú a plynu, prestavbu oboch železničných priecestí s elektronickými závorami, prístupovú cestu, úpravu toku, mostný objekt a kruhový objazd na štátnej ceste I. triedy č. 66. Ten sme zatiaľ nerobili, len tie ostatné objekty,“ vraví Eva Kelbelova. Pôvodný zámer bol križovatku dokončiť v rámci záväzkov k investorovi ešte v prvom polroku 2019. Podľa Kelbelovej sa práce omeškali kvôli verejnému obstarávaniu. „Nakoniec bola ponuka, ktorú nám dali, vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Z týchto dôvodov bolo nevyhnutné súťaž zrušiť a opakovať,“ vysvetľuje Kelbelová. Na križovatke sa zatiaľ robia prípravné práce, samospráva má však stále ambíciu dokončiť ju do konca roka 2019, ak budú priaznivé poveternostné podmienky.

Jana TOMALOVÁ