Seniorský šport už mesto nebude podporovať

Rozhodli o tom poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Do budúcnosti chce mesto podporovať iba mládež. Ilustračná snímka: mik

S návrhom na ukončenie dotovania seniorského športu prišiel primátor Anton Danko, ktorý to mal aj vo svojom volebnom programe. Pôvodne malo mesto ukončiť dotovanie seniorského športu už v budúcom roku. Na návrh samotného primátora sa tento krok oddiali. Na budúci rok majú dostať prioritné športy v meste, čo vychádza z koncepcie rozvoja športu, polovičnú výšku tohtoročnej dotácie. Bez dotácie na športovú činnosť ostanú seniorské kluby od roku 2021. Za tento návrh hlasovala väčšina poslancov.

Mládež i športoviská bude mesto podporovať naďalej

„Už pri nástupe do funkcie sme vo vedení mesta hovorili o tom, že sa budeme zaoberať otázkou financovania seniorského športu a v tejto chvíli máme na stole tento návrh, ktorého súčasťou je prechodné obdobie o dofinancovaní 50-timi percentami. V ďalšom období ostane z pohľadu mesta len financovanie mládežníckeho športu. Naďalej však zostane financovanie športovísk, ktoré budú slúžiť aj seniorským športom. Ide len o priamu dotáciu na športovú činnosť pre seniorské kluby,“ uviedol viceprimátor Štefan Pčola. Dotácie pre mládežnícky šport by mali podľa Pčolu zostať na rovnakej úrovni, ale nevylúčil ani možnosť ich zvýšenia.

Rozhodovaniu poslancov mal pomôcť prieskum, ktorý si dala samospráva vypracovať na vzorke 1 200 ľudí. Podľa prieskumu bola za zachovanie podpory športovým klubom len tretina opýtaných a až takmer dve tretiny boli za podporu iných oblastí života v meste.

Poslanec Peter Dujava označil prieskum za manipulatívny. Rozhodnutie nepodporovať seniorský šport nevníma pozitívne ďalší poslanec František Majerský. „Poprad je športové mesto a malo by naďalej podporovať profesionálne kluby. Bez podpory profesionálnych klubov mládež nemá vzory, či je to basketbal, futbal alebo hokej. Vidíme to aj na príklade basketbalu,“ uviedol Majerský.

Ilustračná snímka: red

Zrušili týždenník Poprad

Na štvrtkovom rokovaní rozhodli poslanci aj o zrušení novín Poprad a ich nahradení mesačníkom, ktorý by mali dostávať Popradčania bezplatne do schránok. „O dôvodoch sme hovorili už na zastupiteľstve. Je nová doba, kedy musíme reflektovať na to. Značku nechceme zrušiť. Myslím si, že bude kopírovať požiadavky doby, že sa dostane bližšie k Popradčanom tým, že prídeme do každej schránky. Je tam aj ekonomické hľadisko. Hľadáme ekonomické úspory, aby sa zefektívnila práca. Verím, že z pohľadu rozpočtu budú výdavky nižšie. Nemalo by to byť viac ako doposiaľ,“ uviedol Štefan Pčola. Zrušenie príspevkovej organizácie Redakcia Poprad – noviny občanov, aký je oficiálny názov, nepodporili všetci poslanci. „Myslím si, že sme to mali ešte prehodnotiť a skúsiť to aj inak. Sám som zvedavý, ako to bude vyzerať, keď to bude mesačník. Ja som sa pri tomto hlasovaní zdržal, pretože si myslím, že by sme mali v tomto pokračovať,“ uviedol František Majerský.

Rastislav OVŠONKA