Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 44. týždeň

* V spišských mestách stále rezonovala otázka, v akom jazyku prioritne sa budú vzdelávať deti v školách. Predstavitelia nemeckej časti obyvateľov nástojili na nemeckom jazyku, pričom sa odvolávali aj na viaceré prísľuby prezidenta T. G. Masaryka. Jedným z argumentov bol aj pseudoargument: ak by bol plebiscit o novej podobe štátu, zrejme by Slováci hlasovali za zachovanie Uhorska… (Pozn.: Toto potvrdzujú v súčasnosti aj viacerí historici.)
* Hospodárske kasíno v Ľubici malo 25. októbra výročné zhromaždenie, na ktorom hodnotili členovia činnosť a volili či potvrdzovali orgány kasína. Všetci členovia sa stotožnili s cieľom vedenia uplatňovať politiku spolupráce proti politike kastovania podľa rôznych kritérií. Aj preto sa vo vedení kasína objavili – proti dovtedajším zvyklostiam – aj Slováci.
* Obecné a urbárske orgány v Spišskej Teplici ohlásili na 22. november aukciu na obecný poľovnícky revír za veľmi výhodných podmienok.
* Na program dňa sa dostala otázka preplatenia vojnových dlhopisov, čo každá banka riešila svojím spôsobom. Iba niektoré súkromné finančné domy, napr. sporiteľne v Kežmarku, Podolínci či v Levoči zabezpečili klientom preplatenie dlhopisov.
* Zakladateľ prvého spišského futbalového klubu MSE Matejovce (teraz MAC) Štefan Pentka sa vzdal všetkých funkcií v oblastnom i klubovom futbalovom dianí, pravdepodobne pre zhoršujúci sa zdravotný stav. Miesto neho preberá výkon všetkých funkcií Štefan Oetter. Ako sa ukázalo, za odchodom z funkcií stáli spory medzi kežmarskými činiteľmi na jednej strane a matejovskými na strane druhej.
* Zo zajateckého tábora sa domov do Kežmarku vrátil Herman Stern, obchodný vedúci firmy Izák Stern – obchod so stavebným materiálom a naftovými produktmi. Okamžite po návrate začal vykonávať svoju funkciu.
* V Žakovciach 5. novembra večer vypukol požiar hospodárskych objektov. Popolom ľahlo sedem celkom naplnených stodôl. Požiar bol tak rýchly a intenzívny, že zasahujúci hasiči nemohli nič zachrániť a ratovali teda okolité objekty.
* Popradský atletický klub PAC na svojej výročnej schôdzi 1. novembra zvolil do svojho čela Júliusa Csonta, za troch podpredsedov Gejzu Borženského, Štefana Lišku a Ladislava Bresla. V diskusii sa prihovorili viacerí členovia za vybudovanie dôstojného športového stánku.

(arg)