Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Cenzúra v praxi, teda vybielená časť novinovej stránky, sa predstavila čitateľom Karpathen Post v čísle, ktoré vyšlo 15. novembra. Článok, ktorý hovoril o probléme úradnej reči, bol cenzorom kompletne vybielený, zostal iba titulok.
* Vojenské veliteľstvo vydalo nariadenie, podľa ktorého na krajinských cestách musia všetky vozidlá (vrátane konských povozov) jazdiť vľavo a vyhýbať sa vpravo.
* Ministerstvo pre správu Slovenska vydalo spišskému županovi nariadenie č. 8449, ktorým ho zaviazalo používať v úradnom styku aj na úradných listinách pre sídelné mesto župy iba názov Levoča. Toto nariadenie následne župan adresoval všetkým úradom a inštitúciám v Spišskej župe.
* S radosťou prijali žiaci nariadenie ministra Habermana o tom, že sa školy musia prispôsobiť zimným podmienkam podľa jednotlivých okresov a dokonca aj obcí. V prípade poklesu teplôt musia vyhlásiť uhoľné prázdniny, pretože uhlie v dostatočnom množstve nebude ani v zime 1919/1920.
* Nariadením Finančného riaditeľstva sa na celom území štátu začali pečiatkovať 100-korunové bankovky. Ich platnosť sa mala skončiť ešte do konca roka a výmena mala prebehnúť v prvých dvoch mesiacoch roku 1920. Za hladký priebeh akcie boli zodpovední župani, ktorí následne vydali pokyny pre mestá a finančné ústavy v obvode ich pôsobnosti.
* Populárnou témou jesenného zasadnutia Národného zhromaždenia sa stali zemiaky, presnejšie nerovnomerné zásobovanie týmto artiklom v jednotlivých krajoch. Ukázalo sa, že na rozdiel od iných komodít neboli na Spiši zemiaky nedostatkovým artiklom, ale stali sa pre roľníkov aj výhodným tovarom.
* Populárne koncertné trio Puky – Paulus – Herz usporiadalo na Spiši sériu koncertov, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Umelci do svojho programu umne zaradili aj skladby, ktorými poslucháčov naladili na nostalgické návraty do minulosti.
* Veľkú radosť prežili v Kežmarku, keď sa 5. novembra po viac ako päťročnom zajatí vrátil populárny holič Arpád Mattyasovszky. Pookrel, otvoril prevádzku a – pánsky klebetný klub sa mohol v plnej kadencii rozbehnúť.

(arg)