Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 47. týždeň

* V novembri oznámila akciová spoločnosť Železnica údolím Popradu (Poprad – Kežmarok) konsolidáciu, keď sa jej podarilo získať potrebné doklady z Budapešti a mohla urobiť účtovnú uzávierku ešte z roku 1917. Na jej základe rozhodlo vedenie o vyplácaní dividend vo výške 10 korún na akciu.
* Tatranské kúpele hlásia, že sú na zimnú sezónu pripravené. V Tatranskej Polianke už zaznamenali aj prvých sto klientov. Pozornosť pútala stavba nového sanatória v Novom Smokovci (pozn.: známy Penzák), ktorá sa už dostala pod strechu.
* V Tatranskej Lomnici otvorili začiatkom novembra Dr. František Gáldy s manželkou slávnostne lekáreň. Na otvorení sa zúčastnili ako hostia aj vrchný stoličný sudca z Kežmarku Edmund Engelmayer a župný lekár Dr. Bartolomej Rózsnay. Medzi hosťami bol aj kúpeľný lekár z Matliarov Dr. Ernest Strelinger.
* Po výročnej schôdzi 24. novembra sa na čelo Kasína v Kežmarku postavil Teodor Genersich. Za hlavný cieľ budúcej činnosti si členovia vytýčili oživenie kultúrneho života v meste a pomoc rodinám, ktoré stratili otcov v prvej svetovej vojne, ako aj vojnovým invalidom.
* Výročné zhromaždenie predstaviteľov nemeckých spolkov zimných športov sa uskutočnilo koncom novembra v Kežmarku. K najdôležitejším úlohám pre budúci rok patrilo rozšírenie lyžovania v školách a v spolkoch, väčší dôraz na rýchlokorčuľovanie a krasokorčuľovanie, ako aj kvalitnú organizáciu súťaží na všetkých stupňoch.

(arg)