V Rakúsoch pribudol cyklochodník

Z investičných projektov sme v poslednom období realizovali výstavbu materskej školy v rómskej osade, ktorú sme skolaudovali v letných mesiacoch. Podarilo sa nám zrealizovať výstavbu cyklochodníka smerom na Mlynčeky a Vysoké Tatry. Zapojili sme sa do projektov ako rozšírenie vodovodu v osade, vysporiadanie pozemkov marginalizovaných skupín obyvateľov či rozšírenie kamerového systému v obci.

Rakúsy. Snímka: Obec Rakúsy

Pristúpili sme k rôznym úpravám terénov a okolia v obci i v osade. V pláne máme postaviť detské ihrisko, školu v osade či materskú školu v obci. V najbližšom období plánujeme opraviť obecný úrad i kinosálu, ktoré sa dlhé roky nerekonštruovali. V pláne máme spustenie infraštruktúry v obci a sprístupnenie pozemkov, aby obyvatelia mohli začať s výstavbou a aby mladí neodchádzali z obce. Počas roka sme si pre našich obyvateľov pripravili akcie zábavného, športového i kultúrneho zamerania ako majáles, Štefánsky koncert či zábava. Počas letných prázdnin sme organizovali tábor pre školopovinné deti, svoju zručnosť si vyskúšali mladí i starší hasiči, patričnú úctu sme venovali v mesiaci október aj seniorom.

Lenka Fedáková
starostka obce Rakúsy