V Spišskom Štiavniku budú mať novú škôlku i komunitné centrum

Sme v období, keď sme podali projekt na výstavbu novej materskej školy v súvislosti s povinnou školskou dochádzkou päťročných detí od 1. januára 2021. Ukončili sme výberové konanie dodávateľa na výstavbu komunitného centra a s jeho realizáciou začneme hneď po kontrole verejného obstarávania. Máme ukončené stavebné konanie a výberové konanie na realizáciu chodníka na ulici Priečnej vo výške 80-tisíc eur. Od začiatku tohto roka pracujeme na prípravných prácach na realizácii ďalšieho chodníka na ulici Hlavnej smerom na Kaštieľ – Hrabušice. Veríme, že obyvatelia tejto ulice budú nápomocní pri jeho zhotovení, hlavne čo sa týka vlastníckych vzťahov. Končí sa tiež výberové konanie na vybavenie odborných učební v základnej škole.

Letecký pohľad na obec. Snímka: Obec Spišský Štiavnik

Veríme, že jeho realizáciou sa vybudujú nadštandardné podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, nakoľko objem schválených prostriedkov predstavuje sumu 98 252,80 eura. V septembri sme si pripomenuli v obci 70. výročie organizovaného športu. Oslávili sme ho v spolupráci s partnerskými obcami Wachock (Poľsko), Prědklášteří (Česká republiky) a Mlynky (Maďarsko). V rámci osláv bola udelená aj cena obce Spišský Štiavnik pánovi Františkovi Rusiňákovi, dlhoročnému reprezentantovi obce v behoch. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj kniha pod názvom 70 rokov Štiavnickeho športu. Autormi knihy sú Vladimír Hudzík, Ľuboslav Maľučký a Daniel Martinko. Uvedené dielo je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Mária Kleinová
starostka obce Spišský Štiavnik