Historický kalendár – 49. týždeň

6. decembra sa narodil lekár Ľudovít Krieger (6. 12. 1894 Spišská Belá – 1964 Poprad). Do ľudovej školy chodil vo svojom rodisku. Strednú školu navštevoval v Kežmarku, kde aj zmaturoval. Po maturite sa zapísal na lekársku fakultu do Budapešti. Jeho štúdiá prerušila 1. svetová vojna. V rokoch 1915 až 1918 vykonával ako zdravotník vojenskú službu. V štúdiu pokračoval v Prahe a v Bratislave, kde promoval 19. júla 1921. Následne vo Viedni študoval na ústave zubného lekárstva. Do Popradu prišiel 25. júla 1922. V rokoch 1922 až 1951 vykonával v Poprade súkromnú zubnú lekársku prax a zároveň v rokoch 1923 až 1951 bol zmluvným lekárom Okresnej nemocničnej pokladne v Kežmarku. Od roku 1951 bol zamestnancom OÚNZ v Poprade. Bol členom Československého Červeného kríža. Aktívne pracoval predovšetkým v športových spolkoch a stal sa prvým predsedom hokejového klubu HC Poprad. V tejto funkcii pôsobil v rokoch 1930 až 1938. Svoju lásku k športu dokumentoval značnými finančnými podporami.

7. decembra zomrel matematik, astronóm, dramatik a učiteľ Pavel Pater (1656 Vrbov – 7. 12. 1724 Gdansk, Poľsko). Navštevoval školy vo Vrbove a v Kežmarku, v mladosti odišiel do Vratislavi. Tu zmaturoval na tamojšom gymnáziu, filozofiu a matematiku študoval na univerzitách v Lipsku a od roku 1680 v Jene. Venoval sa latinskému a gréckemu jazyku a literatúre. Najprv sa stal knihovníkom vo Wolfenbutteli, v rokoch 1688 až 1705 bol učiteľom matematiky na gymnáziu v Toruni. Od roku 1705 učil na gymnáziu v Gdansku. Od roku 1711 bol majiteľom tamojšej tlačiarne a vedúci kníhtlačiarskej školy. Zaoberal sa opisom polohy Mesiaca a hviezd, astrológiou i základnou matematikou. V Toruni nacvičil niekoľko žiackych divadelných predstavení. Pater bol autorom traktátov, rečí, príležitostných spisov, básní a školských divadelných hier, zostavil aj niekoľko astronomických kalendárov.

8. decembra sa narodil lekár a hokejista Jindřich Reitmayer (8. 12. 1924 Praha, Česko – 19. 1. 1993 Nový Smokovec). V roku 1927 sa rodina presťahovala do Nového Smokovca. V roku 1937 prichádza študovať na kežmarské gymnázium, kde sa vytvorila vynikajúca skupina hokejových nadšencov. Hokej dostal prednosť pred lyžovaním. Hokejový klub SŠK Kežmarok reprezentoval v rokoch 1939 až 1941, kedy si ho všimli funkcionári HC Tatry Poprad, za ktorý hrával v rokoch 1941 až 1943. Gymnázium reprezentuje v zjazdovom i bežeckom lyžovaní. Maturoval v roku 1943, následne odchádza študovať medicínu na Slovenskú univerzitu do Bratislavy. Plných osem rokov, od 1943 až do 1951, hrával za ŠK Bratislava. Tu patril medzi najlepších, objavil sa v širšej nominácii na zimné olympijské hry, reprezentoval ČSR v stretnutiach proti Švajčiarsku, Švédsku, Kanade a USA. V jednej sezóne sa Reitmayer stal kráľom strelcov najvyššej súťaže ČSR. Po návrate pod tatranské štíty v rokoch 1953 až 1956 hrával za TJ Starý Smokovec. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracuje krátko vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku a v Tatranskej Polianke. V rokoch 1953 až 1988 pracoval ako lekár a primár Odborného liečebného ústavu respiračných chorôb v Novom Smokovci. Bol tiež dobrovoľným pracovníkom a prvým oficiálnym vedúcim lekárom Horskej služby TANAP-u, tiež členom medzinárodnej zdravotnej komisie IKAR. Boli mu udelené všetky stupne vyznamenaní Horskej služby a vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj čs. telovýchovy I. stupňa. Od roku 2001 skupina tatranských hokejových nadšencov organizuje na jeho počesť Memoriál MUDr. Jindřicha Reitmayera.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.