V Pavľanoch čakajú na novú cestu viac ako desať rokov

Naša obec má v súčasnosti len 49 obyvateľov. Dodnes si  zachovala poľnohospodársky charakter, ktorý dopĺňa  rekreačná funkcia – chalupárstvo, turistika.  V obci sa začína  turistická trasa, ktorá vedie do lyžiarskeho strediska v Závade pri Levoči a  k bežeckým tratiam v Levočských vrchoch. Červený turistický chodník vedie do obce Oľšavica. V katastri obce sa nachádzajú zvyšky zaniknutej stredovekej osady Krigov. Architektúra pôvodných gazdovských domov láka nielen obyvateľov miest  za účelom rekreácie a oddychu, no výrazne sa  zvyšuje záujem o opätovný návrat k trvalému bývaniu mladých ľudí na dedine. Práve táto oblasť  je perspektívou zachovania obce, čo je aj mojím maximálnym úsilím.

Obec Pavľany. Snímka: FB stránka obce

Žiaľ, najväčším nedostatkom obce je cestná infraštruktúra, verejná cesta je v dezolátnom stave, čo je aj podstatným dôvodom odchodu mladých ľudí z obce a ich nezáujem o trvalé bývanie v našej obci. Na opravu verejnej cestnej komunikácie sme čakali od roku 2007, no márne. Oprava cesty bola započatá až  v októbri 2018 na základe petície, ktorú podpísalo 1 315 občanov, ktorým záleží na tom, aby malé obce nezanikali. Žiaľ, rekonštrukcia bola vykonaná len v jednej tretine. Pevne verím, že v budúcnosti sa zrealizuje komplexne. V roku 2019 obec kompletne zrekonštruovala budovu obecného úradu. Zateplením objektu  sa zabezpečí úspora nákladov za  vykurovanie v zimnom období, no zároveň objekt pôsobí estetickým a dôstojným dojmom. Zrekonštruovali sme taktiež spoločenskú miestnosť pre rôzne oslavy a podujatia, kuchynku, vymenili interiér v kultúrnom dome, ktorý bol v zlom stave. V nasledujúcich rokoch chceme zrealizovať oddychovú zónu pre turistov a obyvateľov hneď vedľa obecného úradu, opraviť historickú studňu, vytvoriť parkovacie miesta. V roku 2018 sme opätovne založili dobrovoľný hasičský zbor, v nasledujúcich rokoch sa chystáme vykonať radikálnu opravu hasičskej zbrojnice, ktorá je v súčasnosti v schátralom stave. Chceme vytvoriť možnosti k športovej a kultúrnej činnosti a urobiť všetko pre to, aby život v našej dedinke nezanikol.

                        Mária KOMAROVÁ
                        starostka obce Pavľany