Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 49. týždeň

* Zverejnený bol návrh textu mierovej zmluvy s Maďarskom (známy ako Trianonská zmluva), čo spôsobilo značnú nevôľu maďarského obyvateľstva na Spiši. V decembri sa však k maďarskej národnosti hlásilo oficiálne menej ako desať percent obyvateľov.
* Župný úrad v Levoči oznámil, aby upokojil verejnú mienku, že vymenuje ešte v decembri župné zastupiteľstvo, čo aj oznámili niektoré regionálne periodiká, no nestalo sa tak. Pod správu štátu prešiel Župný stravovací úrad.
* Problém obsadenia vedenia Spišskej diecézy sa v decembri dostal na program rokovania Svätej stolice s československým ministrom zahraničia Edvardom Benešom, no k riešeniu došlo predsa len v neskoršom období. Vtedy sa neoficiálne hovorilo o Andrejovi Hlinkovi ako o budúcom spišskom biskupovi.
* Podľa upraveného zimného cestovného poriadku pre tatranské železnice premávala na Štrbské Pleso ozubnicová železnica od 15. decembra, električka naďalej len po Tatranskú Polianku. Železnice medzi prvými prijali tento nový názov pre osadu, dovtedy uvádzanú ako Weszterheim.
* Ako nehorázny škandál hodnotili noviny situáciu, ktorá sa stala 11. novembra. Manželka mestského policajta z Ľubice Dindu ležala po ťažkej operácii v nemocnici v Kežmarku. Tá vyzvala policajta, aby si pre manželku, hoci ešte v zlom stave, neodkladne prišiel, lebo sa vyčerpali peniaze na jej hospitalizáciu, hoci policajt nemocenské poistenie riadne platil. Ohradila sa aj samospráva Ľubice voči tomuto konaniu a rozhodla sa potrebné peniaze z obecnej kasy zaplatiť.
* „Vážny“ bol ôsmy bod rokovania kežmarského zastupiteľstva. Bol totiž o tom, či nariadený slovenský názov mesta bude Kežmark alebo Kežmarok. A my nemusíme hádať, ktorý tábor nakoniec vyhral…
* Ešte v máji 1919 za záhadných okolností zmizol riaditeľ Štátnych kúpeľov v tatranskej Lomnici Cyril Holuby. Ani na konci jeho osudného roku sa v prípade jeho zmiznutia nič podstatné neudialo a celý prípad je zastretý tajomstvom až dodnes.

(arg)