Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 50. týždeň

* Pred odchodom na vianočné prázdniny oznamuje Lýceum v Kežmarku, že školu navštevuje 240 Nemcov, 160 Maďarov, 26 Slovákov a 2 Poliaci. Podľa náboženského vyznania je 165 evanjelikov, 132 rímskokatolíkov, 124 izraelitov, 6 reformovaných a jeden gréckokatolík.
* V spišských mestách a obciach v druhej polovici decembra dvaja členovia maďarskej tzv. mierovej delegácie na pozícii štátnych tajomníkov zisťovali názory autorít na Mierovú zmluvu (Trianonskú) s Maďarskom, ktorej text už bol známy a ratifikácia sa pripravovala.
* Do Spišského finančného úradu ako pobočky štátnej inštitúcie bol za vedúceho menovaný Dr. Imrich Streck z Gelnice, do správnej rady bol menovaný z Kežmarku Jozef Palenčár, tri miesta pre radových členov, určených Popradu, Veľkej a Spišskej Sobote zostali bez nominácie a menovania.
* Výbor pre zimné športy pri národnom zväze združujúcom nemecké kluby v ČSR potvrdil, že Július A. Hefty je splnomocnený riadiť činnosť na Slovensku. Veľmi dobrým počinom tohto združenia bolo, že registrovaní športovci mali zľavy na železnici.
* S veľkou slávou otvorili v Kežmarku 20. decembra obchod so športovými potrebami, predovšetkým športovým oblečením. S úľavou toto prijala aj Palenčárova firma, ktorá od roku 1919 vyrábala lyže.
* Sviatok chanuky slávili členovia sionistickej organizácie v Kežmarku v dňoch 17. a 18. decembra. O priebeh prejavila záujem aj nežidovská verejnosť. Celé podujatie bolo obohatené o koncert klavírnej virtuózky Ireny Kováčovej.
* Zaujímavý list prišiel vydavateľovi Sauterovi z Dánska. V ňom Carl Kjesmeier opisuje, ako sa počas „veľkej vojny“ zoznámil s vojakmi zo Spiša, upútal ho nemecký spišský dialekt a rád by ho študoval, najmä, ak je aj beletristicky zachytený. A tak ešte pred Vianocami do Dánska putoval balík so spišskou nemeckou literatúrou.
* Turné po Spiši začala pred Vianocami Maďarská herecká spoločnosť Sarkadiho. Predstavenia mali priemernú návštevnosť.

(arg)