V Nemešanoch si vyregulovali potok svojpomocne

V tomto roku sme v našej obci zbúrali kamenný múr cintorína a vykúpili sme pozemky pod cintorínom. Postavili sme nové betónové oplotenie, zakúpili sme aj dlažbu na chodníky. Do tejto práce sa aktívne zapojili dôchodcovia z našej obce, kde sa svojou dobrovoľníckou prácou podieľali na pokládke dlažby chodníkov a úprave terénu v objekte cintorína. Celková cena diela bola 37-tisíc eur. Z Akčného plánu nám bolo na tento objekt vyčlenených päťtisíc eur. Obec vyplatila zo svojho rozpočtu približne 32-tisíc eur. Občania z dvoch ulíc našej obce sa aktívne podieľali aj na regulácii potoka. Obec zo svojho rozpočtu preinvestovala okolo 37-tisíc eur na nákup materiálu a prácu strojmi. Takýmto spôsobom sme vyregulovali 350 metrov potoka. Na budúci rok chceme pokračovať s prácami ďalej, aby sme takto mohli upraviť toky v celej obci. Zaslali sme žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu na vybudovanie Náučného chodníka pestovania bylín v hornej časti obce Nemešany. Tento projekt bol vysúťažený vo verejnom obstarávaní v sume 27,5-tisíc eura. Daný projekt máme v pláne realizovať v budúcom roku.

Ilustračná snímka: obec Nemešany

V polovici decembra vystúpia v sále Kultúrneho domu deti zo Základnej umeleckej školy Sp. Podhradie, elokované pracovisko Nemešany s pásmom Vianočné posolstvo. Podávať sa bude aj kapustnica. Vo februári plánuje obec usporiadať 10. ročník Krojovanej zábavy, kde sa už tradične nechodia zabávať iba naši občania. Deti, mladí i starší sú oblečení v krojoch. Účastníkom sa podávajú tradičné spišské jedlá a chýbať nesmie ani Nemešanský papcún, pretože tak niekedy Nemešančanov nazývali „Papcunare“.

Mária Gallovičová
starostka obce Nemešany