Bobrie stavby v katastri Spišskej Belej ostanú zachované

Ministerstvo životného prostredia výnimku na zničenie niektorých bobrích hrádzí mestu neudelilo. Bobry podľa samosprávy poškodzujú les či odkláňajú prítoky vody.

Snímka: jat

Mesto Spišská Belá zverejnilo informácie o pôsobení chráneného živočícha bobra vodného na svojich pozemkoch. V dôsledku zatápania časti Prírodnej rezervácie Jedliny dochádza podľa samosprávy k poškodzovaniu a rozpadu chráneného lesného ekosystému. Problémom je napríklad aj zníženie vodnej hladiny Belianskeho potoka, ktorý v suchších mesiacoch nedosahuje ani minimálny prietok. Mesto preto v máji 2019 podalo podala na ministerstvo životného prostredia v máji 2019 žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny, aby mohlo zničiť niektoré bobrie hrádze.

Adaptoval sa aj na ihličnany

Boli sme sa pozrieť v prírodnej rezervácii Jedliny. Podľa lesníkov do lokality bobor patrí, spôsobuje im však aj trápenie. „Boli sme zvyknutí, že poškodzuje vŕby, topole, jelše, ale v súčasnom období sa púšťa aj do jedlí, borovice a do smrekov, ktoré má poblízku. Lokality po vetrovej kalamite sme zalesnili borovicami, smrekmi, jelšami a bukmi, no po 15 rokoch môžeme vidieť, že borovice a smreky žltnú následkom toho, že je tu dlhotrvajúca vodná hladina kvôli hrádzkam, ktoré vytvoril bobor. Zamokrenie tieto dreviny v takom dlhom časovom období nevydržia, odchádzajú nám mladiny,“ vraví vedúci lesnej správy Lesov mesta Spišská Belá František Pisarčík.

Snímka: jat

Podľa referentky odboru životného prostredia mesta Pauly Grivalskej sa tým vyvracia domnienka, že bobor je viazaný na mäkké dreviny a je zaujímavou skutočnosťou, že bobor vodný sa adaptoval na ihličnatý les.

Evidujú problémy s prítokmi

Bobor vykonáva záslužnú činnosť, čo sa týka vodozádržných opatrení, hrádze bobrov však podľa Pisarčíka odklonili a zaplavili aj lesné cesty, ktoré sa využívajú na prejazd traktorom alebo autom. „Problémom je zníženie vodnej hladiny Belianskeho potoka, ktorý v suchších mesiacoch nedosahuje ani minimálny tzv. sanitárny prietok. Požerky, trus a odtlačky labiek, ako sprievodné prejavy jeho existencie, sú viditeľné aj pri rieke Poprad. Stavebné aktivity bobra pozorujeme tiež v dolnej časti Belianskeho potoka v smere na Krížovú Ves,“ uvádza Paula Grivalská. Podľa informácií mesta bobor opakovane uviazol medzi vodnými stupňami v regulovanej časti Belianskeho potoka.

Ochranári vidia príčiny problémov s bobrom inde

Samospráva preto komunikovala s ministerstvom a Správou TANAP-u aj v rámci spoločných obhliadok terénu. „Koncom roka 2019 sme obdržali rozhodnutie, ktorým nebola povolená výnimka zo zákazu z druhovej ochrany ustanoveného zákonom,“ uvádza Grivalská.

Zaliata lesná cesta. Snímka: jat

Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka sa on sám zúčastnil jednej z terénnych pochôdzok. Podľa zistení je však príčina inde. „Správa Tatranského národného parku identifikovala príčinu, prečo nemajú vodu v rybníku v Spišskej Belej. Netýka sa to vodných tokov v správe mestského podniku. Bolo by absurdné, aby sme búrali hrádze tam, kde to ani nevadilo,“ vraví Pavol Majko. Odporučili však zopár hrádzi eliminovať mimo obdobia vyvádzania mladých, ale to hlavne vo vplyve na lesnú dopravnú sieť a zalievanie zvážnic.

Jana TOMALOVÁ