Chystajú sa na nový systém rozhodovania o eurofondoch

O fondoch Európskej únie určených na regionálny rozvoj budú rozhodovať samosprávy.

Snímka: archív PN

Realitou by sa to malo stať v novom programovacom období od roku 2021. Začiatkom tohto roka o tom informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši po podpise memoranda o spolupráci so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením krajských miest SK8.

Jednoduchšie a efektívnejšie čerpanie

O podporených projektoch budú v novom programovom období Európskej únie 2021 – 2027 rozhodovať rady partnerstva v regiónoch, ktoré by mali samosprávy zriadiť do konca marca. „Po samostatnosti a väčších právomociach pri rozhodovaní o fondoch Európskej únie sme v Prešovskom samosprávnom kraji volali aj v rámci prebiehajúcej iniciatívy Catching-up Regions, kde intenzívne spolupracujeme s Európskou komisiou a Svetovou bankou,“ uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová. Rok 2020 je podľa nej kľúčový, aby samosprávy využili túto príležitosť. „Nový systém čerpania eurofondov vidíme ako cestu pre ich efektívnejšie a jednoduchšie čerpanie. Primárne nám ide o všestranný rozvoj kraja a o to, aby európskymi peniazmi boli posilňované nielen krajské a okresné mestá, ale aj všetky časti okrajových regiónov,“ doplnila Jeleňová.

Sľubujú menej byrokracie a administratívy

PSK je podľa hovorkyne pripravený využiť túto príležitosť. Samospráva si uvedomuje, že európske peniaze sú významným príjmom miest i obcí, takže krajská samospráva sa chce ponúknutej úlohy zhostiť čo najzodpovednejšie. „Čo to bude konkrétne znamenať pre vyššie územné celky, aké povinnosti nás čakajú, nevieme teraz odhadnúť. Zatiaľ máme skúsenosti s fungovaním preneseného výkonu štátu pri riadení Integrovaného regionálneho operačného programu cez Sprostredkovateľský orgán pre IROP. Aký model zvolí štát sa zrejme dozvieme v najbližšom čase,“ doplnila Jeleňová.

V prípade eurofondov sa často hovorí o prílišnej administratíve a byrokracii. Nový spôsob čerpania eurofondov by sa mohol v novom programovacom období zmeniť. Participatívny proces prinesie PSK predovšetkým možnosť spolupodieľať sa na návrhoch opatrení pre jednotlivé ciele aj s odôvodnením potreby ich realizácie, výbere priorít, obsahu či diskutovať o tvorbe strategických projektov. „Nový systém čerpania eurofondov, ktorý sa aktuálne kreuje, vidíme ako cestu pre efektívnejšie a jednoduchšie čerpanie, zníženie byrokracie, skrátenie dĺžky trvania kontrol a tým hlavne priblíženie benefitov priamo k občanom nášho regiónu,“ dodala Jeleňová.

Rastislav OVŠONKA