Folkloristi sprevádzali divákov hranicami Spiša

Päťdesiat muzikantov, tanečníkov a spevákov priblížilo podobnosti i odlišnosti medzi obcami, ktoré sa nachádzali na hranici Spiša a jeho susedných oblastí.

Vagonár sa predstavil v popradskom Dome kultúry. Snímka: Albert Čurný

Folklórny súbor Vagonár – Poprad si pre milovníkov folklóru a tradícií pripravil hudobno-tanečné a spevácke vystúpenie s názvom Hranicami. Päťdesiatka účinkujúcich predstavila divákom hudbu, zvyky či kroje z regiónu bývalej spišskej župy a jej susedných oblastí. Vypredaná sála Domu kultúry bola dôkazom toho, že ľudia v  Poprade a jeho okolí majú o folklórne predstavenia mimoriadny záujem.

Zatancovali v typických krojoch

Popradský folklórny súbor oslávi čoskoro polstoročnicu. Vznikol v roku 1972 a jeho členovia  sa snažia prezentovať slovenský folklór predovšetkým z podtatranskej a spišskej oblasti doma na Slovensku i v zahraničí. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú ľudové zvyklosti a tradície ako veľkonočná oblievačka v uliciach Popradu, stavanie májov, svadobné čepčenia či vianočné koledovanie. Členovia Vagonára, ktorých je v súčasnosti 60, chcú zachovať a ďalej rozširovať hudobno-tanečný folklór najmä z oblasti Spiša. Venujú sa aj okrajovým tanečným oblastiam ako sú šarišská, zemplínska, horehronská, liptovská a goralská. A práve tieto oblasti chceli členovia popradského súboru priblížiť divákom počas víkendového predstavenia s názvom Hranicami.

Počas vystúpenia Hranicami predstavili folkloristi rôzne kroje. Snímka: Albert Čurný

Na pódiu sa predstavilo päťdesiat tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí svojim temperamentným vystúpením poodhalili kultúru, zvyky a tradície z regiónu bývalej spišskej župy, respektíve z jej hraničných oblastí. Tie sa odlišujú rečou, temperamentom i piesňami, ale spája ich láska k hudbe, folklóru a k územiu, na ktorom žijú.Diváci mohli počas vystúpenia vidieť dynamické a lyrické čísla podporené originálnymi krojmi. Folkloristi sa na vystúpenie pripravovali intenzívne od leta minulého roku. „Názov Hranicami zachytáva hlavnú myšlienku celého programu. Súčasný turista putuje hranicami spišskej oblasti a spoznáva zvyky, tradície, kroje, tance, spevy, hudbu, odlišnosti či podobnosti obcí nachádzajúcich sa na hranici Spiša a susedných oblastí ako je Šariš, Hron, Liptov či goralská oblasť,“ ozrejmil názov folklórneho predstavenia umelecký vedúci súboru Ľuboš Pisarčík.

Snímka: Albert Čurný

Na vystúpení tak mohli diváci vidieť množstvo originálnych krojov a krojových doplnkov typických pre jednotlivé obce. V poslednom tanečnom vystúpení predstavili folkloristi kroj z Margecian, ktorý zastupoval oblasť Spiša.

Do života uviedli nové CD

V poradí tretí nosič Folklórneho súboru Vagonár s názvom Zvestujeme vám radosc uzrel svetlo sveta ešte pred Vianocami. Predošlé hudobné nosiče s názvom Budu hrac, budu hrac… a Spiš obsahujú typické folklórne spevy i hudbu.  Tretie „vagonárske dieťa“ je však iné ako tie ostatné. Súbor prvýkrát hudobne spracoval vianočné koledy. „Ide o tradičné spišské koledy v rôznych nárečiach menšín žijúcich na území niekdajšej spišskej župy. Nachádzajú sa tu koledy v spišskom, rusínskom, goralskom nárečí a samozrejme aj v slovenčine, dokonca je počuť i nemčinu, keďže v minulosti na našom území žila aj početná skupina nemeckých obyvateľov,“ povedal o novom hudobnom prírastku umelecký vedúci súboru Ľuboš Pisarčík.

Nové CD uviedli do života pred Vianocami. Snímka: Roman Artim, FB FS Vagonár,

Hudobný nosič je netradičný najmä tým, že nejde o klasické folklórne spracovanie kolied. Objavujú sa v nich prvky orchestrálnej či klasickej hudby. Prvotný nápad vznikol pred dvomi rokmi a autorom spracovania CD je hudobný skladateľ Peter Jantoščiak. Folklórny súbor Vagonár spolupracoval na netradičnom diele s hudobným zoskupením La Speranza a tiež mužskou speváckou skupinou Suita Kráľa Mateja. Najnovšie CD Vagonára si môžete zakúpiť v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade alebo prostredníctvom kontaktných informácií na webovej stránke www.vagonar.sk.

Veronika MICHALČÍKOVÁ