Historický kalendár – 2. týždeň

1. januára sa narodil maliar a kresliar Eugen Wallachy (1.1.1855 Spišská Sobota – 31.12.1924 Spišská Sobota). Pôsobil i pedagogicky ako profesor kreslenia vo Vrbase (Juhoslávia). Kreslil a maľoval najmä tatranské a podtatranské veduty a krajiny. Vo svojej tvorbe okrajovo reagoval na nové umelecké prúdenia a tendencie. Na výstave Vysoké Tatry a Spiš v Poprade v roku 1928 bol zastúpený akvarelmi a kresbami. Väčší súbor jeho kresieb vlastní Galéria J. Jakobyho v Košiciach a Podtatranské múzeum v Poprade.

6. januára sa narodil lekárnik a publicista Samuel Búľovský (6.1.1880 Martin – 27.9.1954 Nový Smokovec). Od roku 1930 pôsobil ako lekárnik v Novom Smokovci. V roku 1945 bol prvým predsedom Regionálneho národného výboru, neskôr členom a podpredsedom Okresného národného výboru v Poprade. Venoval sa publicistickej, literárnej a kultúrnej činnosti. Publikoval besednice, poviedky a články.

10. januára zomrel astronóm, klimatológ a meteorológ Antonín Bečvář (10.6.1901 Brandýs nad Labem – 10.1.1965 Brandýs nad Labem). Po asistentúre u prof. Hanzlíka na Karlovej univerzite pôsobil najskôr ako klimatológ na Štrbskom Plese, kde presťahoval aj svoju neveľkú hvezdáreň z Brandýsa. Má zásluhy na vybudovaní Astronomického observatória na Skalnatom Plese. V rokoch 1943 až 1950 bol vo funkcii jeho riaditeľa. Na Štrbskom Plese sa venoval cez deň klimatoterapii, študoval žiarenie, fotografoval mraky a v noci sa venoval astronomickým pozorovaniam. Je autorom početných vedeckých štúdií a článkov. Jeho hlavným dielom sú štyri veľké astronomické atlasy Atlas Coeli Skalnaté Pleso. Spolu so Šimákom zostavil fotografický Atlas horských mraků, deťom venoval populárnu astronómiu První cesta ke hvězdám, zostavil tiež farebný fotoalbum s lyrickou textáciou Vysoké Tatry.

11. januára zomrel žandársky strážmajster a partizánsky veliteľ Štefan Morávka (22.8.1911 Hajná Nová Ves, okr. Topoľčany – 11.1.1945 Vysoké Tatry, poch. na Štrbskom Plese). Od roku 1942 bol veliteľom žandárskej stanice na Štrbskom Plese. Bol organizátorom lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách, člen ilegálnej skupiny, ktorá skrývala perzekvovaných antifašistov. Od 20. septembra 1944 bol zástupcom veliteľa partizánskeho oddielu Vysoké Tatry z partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. Padol v boji pri základni na Grúniku. In memoriam bol povýšený na škpt., vyznamenaný radom SNP I. triedy (1945) a Československým vojnovým krížom 1939 (1946).

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.