Historický kalendár – 4. týždeň

23. januára zomrel maliar Viktor Kiss (12.12.1902 Kežmarok – 23.1.1940 Veľká Lomnica). Prvé maliarske poučenia získal od F. Katonu a J. Sent-Ivániho v Gelnici. V roku 1928 bol študentom u Steina v Mníchove. V rokoch 1929 až 1932 študoval na umeleckopriemyselnej škole v Budapešti. Tvorca portrétov so sociálnymi motívmi, figurálnych kompozícií a predovšetkým tatranských panorám a záberov z podtatranských miest.

24. januára zomrel publicista, vlastivedný pracovník, historik a chemický inžinier Ivan Houdek (13.1.1887 Ružomberok – 24.1.1985 Ružomberok). Gymnaziálne štúdia absolvoval v Ružomberku, v rokoch 1905 až 1909 štúdium chemického inžinierstva na Vysokej škole technickej v Budapešti. Vysokým Tatrám venoval pozornosť nielen v mnohých článkoch publikovaných najmä v časopise Krásy Slovenska, ale aj knižnou publikáciou Osudy Tatier, ktorej spoluautorom bol Ivan Bohuš.

27. januára zomrel pedagóg Adam Podkonický (5.12.1750 Banská Bystrica – 27.1. 1820 Kežmarok). V rokoch 1776 až 1815 bol profesorom práva a rektor lýcea v Kežmarku. V roku 1784 dosiahol úradné povýšenie kežmarskej školy na vyššiu školu, v roku 1795 pri nej vzniklo Pedagogium Podkonitskianum pre výchovu šľachtických mládencov. Veľkú knižnicu (1 032 kníh) a celý svoj majetok zanechal lýceu.

Tohto roku uplynie 140 rokov od založenia strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku. So spriemyselňovaním Uhorska súvisí otvorenie Štátnej textilnej školy v Kežmarku ako jedinej v Hornom Uhorsku. Vyučovali sa teoreticky a prakticky všetky odbory tkáčstva. V škole vychovávali tkáčskych majstrov, úradníkov a továrnikov textilnej výroby. Školu založilo v roku 1880 Spišské združenie pre domácu textilnú výrobu, v roku 1896 ju prevzal štát. Škola bola moderne vybavená učebnými pomôckami, 30 ručnými stavmi, 29 mechanickými a 20 inými pomocnými strojmi. Budova školy mala elektrické osvetlenie, vodovod a ústredné kúrenie. Počas vojny v nej sídlila Obchodná dvojročná škola. Po roku 1948 v nej bolo zriadené Stredisko pracovného dorastu, ktoré vychovávalo učňov z podnikov Miestneho hospodárstva pre celé Slovensko. Po reorganizácii učňovského školstva v roku 1958 sa zmenil názov školy na Učňovská škola, v roku 1979 na donedávna používaný názov SOU a DOŠ. Od 1. januára 2003 sa škola pretransformovala na nový typ strednej školy a niesla názov Združená stredná škola obchodu a služieb. Tento názov sa zmenil až po prijatí nového školského zákona v auguste 2008.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.