Kláru odhalila stará mapa

Štôlňa sv. Heleny v popradskej mestskej časti Kvetnica sa vráti k svojmu pôvodnému názvu.

Mapa Štôlne sv. KLáry v Poprade-Kvetnici z r. 1778. Snímka: hungaricana.hu

Po Striebornej je to druhé banské dielo v katastri Popradu, ktoré sa podarilo Baníckemu cechu horného Spiša za necelých päť rokov existencie priblížiť širokej verejnosti. Ešte vlani sa jednému z členov cechu podarilo nájsť mapu tohto baníckeho diela z roku 1778 (na snímke), na ktorej sa uvádza aj pôvodný názov, a to Štôlňa sv. Kláry. Banícky cech na svojom valnom zhromaždení schválil prinavrátenie k pôvodnému názvu štôlne.

Obce pozývajú k spolupráci

Už pri samotnom posvätení portálu Štôlne sv. Heleny, ktorá sa nachádza neďaleko malého lomu pri ceste I/66 odznelo, že v prípade ak sa nájde dôkaz o pôvodnom pomenovaní tohto banského diela, tak sa mu vráti jeho pôvodný názov. Členovia cechu jednomyseľne odsúhlasili tento krok. V blízkej budúcnosti by sa mala táto zmena prejaviť aj v podobe novej tabule označujúcej túto štôlňu. Vybudovanie nového portálu bolo jednou z aktivít cechu v uplynulom roku. Vlani boli podľa predsedu spolku Slavomíra Kyseľa najvýznamnejšou akciou Prírodovedné letné hry, ktoré sa konali 3. a 4. júna. Zúčastnilo sa na nich približne 140 detí zo základných škôl.

V tomto roku plánuje banícky cech rozvinúťspoluprácu s ďalšími obcami regiónu, ktoré majú tiež svoju banícku históriu. Ide najmä o obce Hôrka, Švábovce, Hranovnica, Vernár, Spišské Bystré, Vikartovce či Gánovce. V jednotlivých obciach by mali pribudnúť informačné tabule, ktoré domácim i návštevníkom priblížia ich banícku minulosť. V týchto obciach by tiež mali pribudnúť banské vozíky. Po zmenách stanov sa už aj obce budú môcť stať kolektívnym členom Baníckeho spolku horného Spiša.

Štôlňa sv. Heleny v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

Získali banské oprávnenie

Banícky cech horného Spiša uplynulý rok získal banské oprávnenie. To umožní cechu požiadať o povolenie na banskú činnosť. „Je to povolenie na sprístupnenie starého banského diela pre múzejnú a inú činnosť. Múzejné aktivity zatiaľ nechceme robiť, ale chceme staré banské diela využiť práve na inú činnosť, a to na vzdelávanie či montánnu turistiku. Túto činnosť povoľuje banský úrad, v našom prípade úrad v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol člen výboru Baníckeho cechu horného Spiša Jozef Holák, ktorý v minulosti pôsobil ako banský inšpektor. Banícky cech tiež plánuje, po získaní potrebných povolení, odstrániť zával, ktorý je v Štôlni Strieborná, a ktorý momentálne neumožňuje viac preskúmať toto banské dielo. V blízkosti malého lomu v Poprade-Kvetnici by tiež chceli postaviť banský svietnik, ktorý sa s rozmermi dva krát šesť metrov stane zrejme najväčším svietnikom tohto druhu nielen na Slovensku.

Rastislav OVŠONKA