Mená a tváre dostali ďalší neznámi vojaci z regiónu

Známi sú už aj vojaci, ktorí padli v bojoch pri Červenom Kláštore.

Pamätník vojakom Červenej armády v Lendaku. Snímka: Marcel Maniak

Počas oslobodzovania koncom januára 1945 padlo pod Vysokými Tatrami a v Zamagurí mnoho sovietskych vojakov. Ďalší zomreli v najbližších dňoch a týždňoch na následky zranení alebo rôznych chorôb. Identifikovať sa podarilo iba jednu tretinu z celkového počtu padlých. Ostatní zostali pochovaní ako neznámi hrdinovia.

Bádanie prináša výsledky

Za posledné tri roky sa mi podarilo identifikovať niekoľko desiatok padlých vojakov, najmä príslušníkov Červenej armády (ČA). Aj tento rok, pri príležitosti 75. výročia oslobodenia, prinášam mená ďalších neznámych padlých. Počas bádania v archívnych dokumentoch koncom roka 2019 sa mi podarilo zistiť mená 12 neznámych vojakov ČA, jedného nemeckého vojaka, doplniť a upraviť údaje o piatich červenoarmejcoch, ktoré boli neúplné alebo nepresné. Okrem toho som zistil aj mená dvoch sovietskych partizánov.

Po oslobodení okresu Stará Ľubovňa pokračovali jednotky 1. gardovej armády v oslobodzovaní obcí v smere Spišská Stará Ves. Keďže nemecká armáda v tomto priestore vybudovala silné obranné postavenie, mali útočiace jednotky veľké straty. V bojoch o Červený Kláštor (v roku 1945 niesla obec názov Nižné Šváby) padli šiesti príslušníci ČA. Ich mená doteraz nikto ani len netušil. V apríli 1946 bola uskutočnená exhumácia padlých vojakov ČA pochovaných na území okresov Poprad, Kežmarok a Spišská Stará Ves. Z okresu Spišská Stará Ves bolo exhumovaných 13 sovietskych vojakov. Identifikovaní boli iba traja, ostatní boli evidovaní ako neznámi. V samotnej Spišskej Starej Vsi boli pochovaní štyria, v Červenom Kláštore šiesti, Veľkej Lesnej dvaja a vo Veľkom Lipníku štyria (v poslednej obci som zistil identitu všetkých). Tu sa však počty rozchádzajú. Obce Veľký Lipník a Veľká Lesná patrili až do roku 1960 do okresu Spišská Stará Ves. Takže keď v roku 1946 prebehla exhumácia padlých, prečo bolo exhumovaných iba 13 padlých príslušníkov ČA? Kde skončili telesné pozostatky ostatných?

Pamätník osloboditeľom v Parku hrdinov v Poprade. Snímka: rov

Mená dostali padlí z Lendaku i Vernára

V Centrálnom archíve Ministerstva obrany Ruskej federácie som zistil, že v Červenom Kláštore padli v dňoch 25. a 26. januára 1945: gard. voj. Jakov Ivanovič Čuchleb (narodený v roku 1906 v Červanevke, Ukrajina), voj. Vasilij Ivanovič Korosteľ (narodený v roku 1925 v Lukove, Ukrajina), gard. voj. Georgij Vasilievič Medznicyn (narodený v roku 1911 v Kosine, Ukrajina), gard. serž. Michail Ponteleevič Moroz (narodený v roku 1924 v Krivom Ozere, Ukrajina), gard. voj. Petr Josipovič Petrovskij (narodený v roku 1911 v Drogomyšeli, Ukrajina) a gard. voj. Michail Mitrofanovič Ploščinskij (narodený v roku 1904 v Ivankovcy, Ukrajina). Piati z týchto padlých boli pochovaní na miestnom cintoríne a jeden samostatne na južnom okraji obce. Po exhumácii boli pochovaní na Verejnom cintoríne v Košiciach, kde bol zriadený ústredný cintorín padlých sovietskych vojakov. V Červenom Kláštore boli pochovaní aj siedmi nemeckí vojaci, ktorí boli po vojne taktiež exhumovaní. Ich identitu sa mi nepodarilo zistiť.

Na cintoríne vo Vernári sa nachádza spoločný hrob padlých povstalcov, ktorí padli počas SNP v okolí obce. Sú v ňom pochovaní povstaleckí vojaci – príslušníci 1. čs. armády na Slovensku. V Centrálnom archíve Ministerstva obrany Ruskej federácie som našiel záznam, že 20. októbra 1944 pri Vernári padol aj partizán – vojak ČA I. Buchrain (narodený 8. januára 1923). Ďalšie údaje o ňom nie sú známe. V obci Vernár o tomto padlom partizánovi vôbec nevedeli.

Dňa 27. októbra 1944 padlo počas prestrelky v obci Lendak 13 partizánov. Boli to príslušníci partizánskeho oddielu Belov-Kovalenko a skupín mjr. Morozova a mjr. Volkova. V roku 1945 sa podarilo identifikovať 11 sovietskych a jedného čs. partizána. Trinásty z nich zostal na 75 rokov pochovaný ako neznámy. V Centrálnom archíve MO RF som zistil, že v boji v Lendaku padol dňa 27. októbra 1944 aj Pavel Kapitonovič Koteľčuk (narodený v roku 1925 v meste Susk, Ukrajina). 24. januára 1945 padol v Tatranskej Lomnici (zrejme v boji s partizánmi) nemecký vojak – príslušník Gebirgs-Jäger-Regimentu 31-ročný obergefreiter Jozef Mühlberger. Miesto pochovania, ani ďalšie údaje o ňom,sa mi nepodarilo zistiť.

Marcel MANIAK