Odkryli ďalšie biele miesto na Spiši

Mons castri – Terra Szék – Terra Sulza je názov novej publikácie autorskej dvojice Miroslav Števík a Matúš Hudák.

Kniha Mons castri – Terra Szék – Terra Sulza. Snímka: rov

Kniha má podtitul Príspevok k dejinám obcí Gánovce, Hozelec, Hôrka, Spišský Štiavnik a Švábovce. „Zvláštny názov publikácie je preto, lebo sa podarilo určiť niektoré geografické názvy z obdobia stredoveku, počnúc Mons castri. To je nový poznatok, ktorý bol zistený pri analýze metačnej listiny Hozelca z roku 1280,“ uviedol spoluautor publikácie historik Miroslav Števík.

Z Gulzy je Sulza

Mons castri bol identifikovaný ako vrch s kótou 866 na Dubine, kde sa našiel poklad z doby bronzovej, ale aj iné vzácne nálezy. „Terra szék bola známa a vedelo sa, že značí močaristé územie, ale dlho sme nevedeli odkryť pojem, ktorý sa nesprávne prepisoval v archívnych dokumentoch a poznali sme ho pod názvom Gulz – Gulza, čo nám nedávalo žiaden zmysel. Prednedávnom sa nám podarilo zistiť, že už v stredoveku sa zamieňali písmená a v skutočnosti tieto názvy mali správne znieť Sulz – Sulza,“ doplnil Števík. Výrazy szék v maďarčine i sulz/a v nemčine znamenajú to isté, čo v slovenčine luh či slatina. „Dôležité je, že obyvatelia tejto oblasti s výskytom močaristých oblastí s minerálnymi prameňmi – od Gánoviec až po Hôrku sa v minulosti identifikovali ako ľudia/obyvatelia močaristých území/slatín. Týmto boli oni známi,“ povedal Števík. Vydanie publikácie, ktorá sa venuje histórii viacerých obcí nie je podľa Števíka celkom bežné. „Chcem oceniť spoluprácu piatich obcí, pretože ich to posúva v poznaní. Nie je to kniha, ktorá by len zosumarizovala poznatky z iných monografií. Táto kniha nás posúva v poznaní ďalej, a v tom je jej najväčší prínos,“ uviedol Števík.

Vyvierajúci gejzír. Snímka: obec Hozelec

Objasnili aj názov Hozelca

Vyriešenie problému okolo pomenovania územia spustilo podľa Števíka „domino efekt“. Viaceré stredoveké listiny hoci boli známe, ale bolo ťažké ich priradiť k jednotlivým obciam či lokalite. Analyzovaním jednotlivých listín a osôb v nich uvedených dokázali jednotlivé osoby a udalosti priradiť ku konkrétnym obciam. „Listiny odrazu dostali svojich adresátov. Pre Gánovce to znamená, že z piatich zmienok, ktoré sa zachovali, bola donedávna poznaná iba jedna. V prípade Hozelca sme z piatich zmienok tri nepoznali. Rozlúštenie pomenovania nás posunulo v poznaní minulosti tohto regiónu,“ uviedol Števík. Analyzovaním jednotlivých listín sa podarilo dať do logickej súvislosti sídlištné a prírodné pomenovania.

Rozlúštenie správneho pomenovania lokality prinieslo svetlo aj do pôvodu pomenovania obce Hozelec. „Pojem sulz/szék sa stal aj základom pomenovania obce Hozelec. Ešte v 16. storočí sa Hozelec objavil aj pod pomenovaním Sulza. Tento pojem sa v užšom geografickom význame vzťahoval aj na samotný Hozelec, ale v širšom význame aj na celý región. Názov Hozelca pochádza z nemeckého výrazu sulza, čo znamená slaná minerálna voda alebo bažina – močiar,“ dodal Števík. Tieto informácie podľa neho neboli známe ešte pred viac ako dvoma rokmi, keď obec Hozelec vydala svoju prvú monografiu.

Kniha Mons castri – Terra Szék – Terra Sulza. Snímka: rov

Okrem vysvetlenia pôvodu pomenovania Hozelca a celej lokality poskytuje kniha hneď v úvode odpovede na 21 najčastejších otázok týkajúcich sa dejín Spiša. „Odpovedáme na to, kedy vznikol Spiš? Aké tu boli hrady v stredoveku? Aké tu boli kláštory? Aká bola náboženská či národnostná štruktúra obyvateľstva? V prvej časti predstavujeme región ako celok. Druhá časť je venovaná problematike Terra szék – Terra sulza, tretia časť sa venuje základnému prehľadu o jednotlivých obciach, ktorým sa táto kniha venuje. Záverečná časť sa venuje archeológii v jednotlivých sídlach a tiež lokalite Mons castri, kde sa našiel bronzový poklad,“ uviedol Števík.

Takmer stostranovú publikáciu vydalo ako svoju prvotinu združenie Mons castri – Spoločnosť pre historický a archeologický výskum Spiša v náklade 800 kusov. Kniha sa nedostane do voľného predaja. K dispozícii bude len na jednotlivých obecných úradoch.

Rastislav OVŠONKA

Kniha Mons castri – Terra Szék – Terra Sulza. Snímka: rov