Plaváreň zrekonštruujú aj za štátne

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní uplynulú stredu rozdelila 2,15 milióna eur pre obce a mestá v okrese Stará Ľubovňa.

Mestská plaváreň v Starej Ľubovni. Snímka: rov

Najväčšiu časť peňazí získa mesto Stará Ľubovňa. Na rekonštrukciu mestskej plavárne získala samospráva 800-tisíc eur. Ďalších 600-tisíc eur dostane mesto na výstavbu miestnej komunikácie na Vansovej ulici. Peniaze uvoľnila vláda z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Opravia plaváreň

Mestská krytá plaváreň v Starej Ľubovni ponúka pre verejnosť plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a detský bazén s dĺžkou sedem metrov. Plaváreň je v prevádzke už viac ako 30 rokov. Využíva sa najmä na rekreačné plávanie pre širokú verejnosť, plavecké výcviky a hodiny telesnej výchovy pre materské, základné a stredné školy. Vzhľadom na havarijný stav viacerých častí objektu je pre ďalšie prevádzkovanie nevyhnutná jej rekonštrukcia. „Hľadali sme rôzne možnosti riešenia. Nenašli sme však partnera, podobne ako pri zimnom štadióne, preto je čas, aby sme zobrali na seba zodpovednosť a išli do vlastnej investície,“ povedal pre naše noviny ešte v novembri minulého roku primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Náklady na rekonštrukciu plavárne sa pohybujú na úrovni minimálne dva milióny eur. Projekt by mal byť hotový do leta tohto roku. „Následne chceme začať proces verejného obstarávania tak, aby plaváreň bola dokončená koncom roka 2021,“ doplnil primátor.

Vybudovanie novej komunikácie na Vansovej ulici je jednou z priorít mesta pre tento rok. Táto cesta súvisí s nedávno vybudovaným juhovýchodným obchvatom mesta. „Obchvat bude mať až vtedy pridanú hodnotu, keď bude vybudovaná Vansovej ulica,“ uviedol primátor. Na tejto ulici je potrebné dobudovať približne 800-metrový úsek. Náklady na túto investíciu odhadol primátor na 1,1 milióna eur.

Opravia cesty i úrady

Tretia najvyššia suma – 150-tisíc eur, ktorú rozdelila vláda pre okres Stará Ľubovňa, poputuje do Podolínca. Mesto pripravuje výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie na uliciach Sládkovičova a Jozefa Smreka. „Z dotácie bude prioritne riešená komunikácia popri materskej škole. Vedie zo sídliska Sládkovičova popri ihrisku základnej školy a popred materskú školu. V súčasnosti je cesta úzka, má dve zúžené miesta a keďže je prístupom k materskej škole, chodia po nej rodičia s deťmi peši, ale privážajú deti do škôlky aj autami. Absencia chodníka a parkoviska vedie k nebezpečným situáciám. Cieľom projektu je rozšíriť cestu, vybudovať chodník pre peších a vybudovať parkovisko,“ uviedol primátor Podolínca Jaroslav Seman. Dofinancovanie celého projektu zabezpečí mesto z vlastného rozpočtu. S výstavbou plánuje začať samospráva v júni, aby hlavnú časť stavebných prác urobila počas školských prázdnin.

Okrem týchto troch projektov podporila vláda ďalších 24 projektov v obciach okresu Stará Ľubovňa (tabuľka). Väčšinou ide o rekonštrukcie a výstavbu miestnych komunikácií, obnovu obecných úradov a kultúrnych domov, ale i vylepšenie technickej infraštruktúry v obciach či výstavbu ihriska, prípadne zriadenie domu smútku.

Rastislav OVŠONKA

 

Rozdelenie peňazí pre obce a organizácie okresu Stará Ľubovňa (v eurách)

Kamienka – rekonštrukcia a údržba vnútorných priestorov obecného úradu – 40 000

Hromoš – zlepšenie technickej infraštruktúry v obci – 28 000

Plavnica – rozšírenie jedálne základnej školy a materskej školy – 30 000

Šarišské Jastrabie – dobudovanie telocvične – 30 000

Nižné Ružbachy – zmena stavby so súpisným číslom 58 na dom smútku – 28 000

Malý Lipník – rekonštrukcia kultúrneho domu – 20 000

Starina – rekonštrukcia obecného úradu – 20 000

Litmanová – renovácia priestorov kultúrneho domu – 20 000

Stráňany – rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie, výstavba oporného múru – 20 000

Údol – rekonštrukcia obecného vodovodu – 25 000

Ruská Voľa nad Popradom – oprava miestnej komunikácie – 20 000

Kyjov – oprava miestnej komunikácie – 30 000

Hraničné – zateplenie a zníženie energetickej náročnosti obecného úradu – 26 000

Jarabina – rekonštrukcia domu kultúry – 35 000

Veľký Lipník – detské ihrisko – 20 000

Šambron – parkovisko pri dome smútku – 25 000

Kremná – obnova a rekonštrukcia sály a interiéru v obecnom úrade – 20 000

Vislanka – zlepšenie technickej infraštruktúry – asfaltovanie prístupových ciest – 20 000

Orlov – rekonštrukcia elektrických rozvodov v kultúrnom dome a obecnom úrade – 25 000

Obručné – rekonštrukcia sociálnych zariadení, oplotenia a prístupovej cesty k obecnému úradu – 15 000

Hniezdne – rekonštrukcia havarijného stavu ústredného kúrenia v kultúrnom dome – 25 000

Čirč – oprava interiéru kultúrneho domu – 30 000

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sulín – zefektívnenie vykurovania v Chráme sv. archanjela Michala – 18 000

Humanitarian, n.o. – vybudovanie bezbariérovosti interiérov centra Senior vo Vyšných Ružbachoch – 30 000