Po takmer 40 rokoch obnovili v Hôrke dobrovoľný hasičský zbor

Zamerať sa chcú aj na mládež, aby mal kto v pokračovať v hasičskej tradícii.

Ilustračná snímka: archív DHZ Hôrka

V závere minulého roku obnovila partia nadšencov Dobrovoľný hasičský zbor v Hôrke. „Obnovili sme ho 22. novembra minulého roku. Zakladajúcimi členmi sú dobrovoľní hasiči, ktorí ešte vlani pôsobili vo Švábovciach,“ povedal predseda DHZ v Hôrke Peter Ignačák. Po problémoch, ktoré tam vznikli, sa rozhodli prestúpiť do Mlynice, avšak ani to nebolo pre nich ideálne riešenie. Nakoniec sa rozhodli založiť vlastné združenie dobrovoľných hasičov v obci Hôrka. „Mysleli sme si, že hasičský zbor v Hôrke už neexistuje, ale keď sme začali trochu pátrať, tak sme zistili, že hasičský zbor v Hôrke existuje, je evidovaný a nikto ho nezrušil, len o neho nemá nikto záujem. Následne sme sa dohodli, že to skúsime v Hôrke obnoviť,“ uviedol Peter Ignačák.

Vybavujú formality

Základom je podľa Petra Ignačáka partia ľudí, ktorí majú chuť a vôľu robiť. On sám sa pokúšal o založenie hasičského zboru v obci už pred pár rokmi, avšak vtedy bol ešte sám a nenašiel pochopenie či už u existujúcich dobrovoľných hasičov, ktorí pôsobili v okolitých obciach, ale ani v samotnej obci.Vlani sa to zmenilo. „Začínali sme šiesti, ktorí sme si povedali, poďme to skúsiť. Mali sme dobré vzťahy s hasičmi z Mlynice, ktorí nám pomohli. Takto sme na ustanovujúcej schôdzi v novembri minulého roku zriadili DHZ v Hôrke. Oznámili sme to aj obecnému úradu,“ uviedol Peter Ignačák. Momentálne čakajú hasiči na úradné potvrdenie z ministerstva vnútra. Až na základe toho môžu hasiči a následne aj obec žiadať od štátu dotácie na hasičskú činnosť. Zámerom hasičov z Hôrky je, aby sa stali oficiálnym Dobrovoľným hasičským zborom obce. O tom však musia rozhodnúť poslanci obecného zastupiteľstva.

Každá obec musí mať zabezpečenú požiarnu ochranu. Doteraz ju pre obec vykonávali hasiči z obce Švábovce, kde pôsobili aj niektorí členovia z novovzniknutého zboru v Hôrke. Ku koncu roka však podľa starostky Hôrky Heleny Mihalčinovej Švábovce vypovedali túto zmluvu. Aj preto privítala znovuzaloženie dobrovoľného zboru priamo v Hôrke. Ten požiadal o podporu aj obec. „Dobrovoľníci si momentálne vybavujú formality okolo samotného zboru. Oni síce podali žiadosť o dotáciu, ale obec nemôže subjektu, ktorý nemá splnené základné formálne náležitosti poskytnúť dotáciu. Povedali sme, že akonáhle to budú mať, ich žiadosť opätovne prerokujeme,“ uviedla starostka Hôrky. Obec plánuje v blízkej budúcnosti dať urobiť posudok na budovu bývalej hasičskej stanice a v prípade, že bude vyhovovať, požiada o dotáciu na jej rekonštrukciu.

Ilustračná snímka: rov

Osloviť chcú aj mládež

Hasiči z Hôrky začínajú prakticky od nuly. V obci stojí stará hasičská zbrojnica, ale ako vraví tajomník a kronikár hasičov Peter Spišák, minimálne 30 rokov sa do tejto budovy neinvestovalo. Objekt patrí obci. Už dávnejšie bolo nevyhnutné zbúrať hasičskú vežu, ktorá ohrozovala okoloidúcich. V objekte sa nenachádza žiadna technika. V období, keď tu nepôsobili hasiči, sa technika i vybavenie „stratili“.

Všetky aktivity súvisiace s obnovou hasičského zboru zatiaľ znášajú členovia na vlastné náklady. Tak to bolo aj v prípade hasičskej striekačky, ktorú si nedávno zaobstarali. „Nemali sme vôbec nič, ani len základné veci, ale máme známych vo viacerých zboroch, ktorí nám pomohli. Niečo sme kúpili za rozumné ceny, niečo nám podarovali,“ uviedol Ignačák. Základom je však podľa neho chuť a ochota dobrovoľníkov niečo urobiť. V súčasnosti už majú 15 členov, o členstvo požiadali ďalší štyria záujemcovia.

Iniciátori obnovenia dobrovoľného hasičstva v Hôrke plánujú osloviť aj mládež. Práve starostlivosť o mládež bola v minulosti podľa tajomníka a kronikára hasičov v Hôrke Petra Spišáka zrejme dôvodom, že hasiči v Hôrke zanikli, keďže nemal kto pokračovať v tejto aktivite. Prvou významnejšou aktivitou, ktorou sa chcú dobrovoľní hasiči v Hôrke prezentovať bude Fašiangová hasičská sobota. Podujatie, ktoré sa uskutoční 15. februára, bude zamerané v prvom rade na deti a mládež, pre ktoré chcú pripraviť aj súťaže s hasičskou tematikou. Nasledovať by mali cvičenia a akcie v spolupráci s miestnymi školami.

Rastislav OVŠONKA