Spišská Stará Ves sa ocitla v Stalinovom rozkaze

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie oslobodenia nášho regiónu.

Ilustračná snímka: archív MM

Oslobodzovanie podtatranského kraja prebiehalo od 26. do 29. januára 1945. Ako prvé boli oslobodené obce okresu Kežmarok a Spišská Stará Ves jednotkami 1. gardovej armády, v smere od Starej Ľubovne. Zo smeru Levoča a Spišská Nová Ves postupovali jednotky 18. armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Oslobodzovali mestá a obce v okrese Poprad a Kežmarok a osady Vysokých Tatier. V prvej časti článku je opísaný priebeh oslobodenia okresov Stará Ľubovňa, Kežmarok a Spišská Stará Ves.

Stará Ľubovňa bola oslobodená prvá

Ešte predtým, než oslobodzovacie vojská Červenej armády (ČA) vstúpili na územie okresu Kežmarok, oslobodili mestá a obce susedného Staroľubovnianskeho okresu. Pred 75 rokmi postupne od 21. do 25. januára 1945 postupovala sovietska 1. gardová armáda cez územie tohto okresu. Prvou oslobodenou obcou v okrese bola dňa 21. januára obec Obručné.V ten istý deň bola oslobodená aj Ruská Voľa. Po prelomení nemeckej obrannej línie pri Lipanoch boli 22. januára oslobodené obce Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Ďurkov, Vislanka a Ľubotín. Ráno 23. januára sovietske jednotky bez boja obsadili Orlov. Po prelomení odporu na línii Plaveč – Kozelec pokračovali sovietske jednotky 23. januára obsadzovaním obcí Údol, Hajtovka a Plavnica. 24. januára sa k oslobodeným obciam pridali aj Starina, Malý Lipník, Sulín a Mníšek nad Popradom.V ten istý deň v ranných hodinách prenikli sovietske vojská aj do Starej Ľubovne. S oslobodzovaním okresu sa pokračovalo aj naďalej. Ešte 24. januára boli oslobodené obce Jarabina, Kamienka, Hniezdne, Forbasy a Nová Ľubovňa. 25. januára boli slobodné aj Nižné a Vyšné Ružbachy, Kolačkov, Lomnička a Podolínec. Po prelomení obranných postavení pri Kamienke, Veľkom Lipníku a Lomničke, sa podarilo oslobodiť aj obce Stráňany a Haligovce.

Okres Kežmarok oslobodzovali dve armády

V smere od Podolínca na Spišskú Belú postupovala 129. strelecká divízia zo zostavy 1. gardovej armády. Ako prvá obec okresu Kežmarok bola 26. januára oslobodená obec Toporec. Do večera toho istého dňa sovietske jednotky obsadili Holumnicu, Bušovce, Jurské, Ihľany a Podhorany. Ráno 27. januára prenikli sovietske jednotky do Spišskej Belej.
V priebehu 27. januára začali vojaci 1. čs. armádneho zboru prenasledovať ustupujúce nepriateľské jednotky v smere Levoča – Kežmarok. Severne nad obcou Ruskinovce zaujal nepriateľ obranné postavenie a kryl prístupy na Kežmarok a Huncovce. V priebehu dňa čs. jednotky pokračujú v postupe a prenikajú ťažkým horským terénom ďalej na západ. Postup bol vo veľkom snehu a za snehovej fujavice ťažký. Na cestách boli zničené všetky mosty a naokolo bolo všetko zamínované. Od nepriateľa jednotky 1. čs. brigády vyčistili prvé obce a osady okresu Kežmarok od juhovýchodu – Hradisko, Ruskinovce, Vlkovce a Tvarožnú. Nasledovali obce Ľubica, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy, Strážky, Krížová Ves, Slovenská Ves, Výborná, Lendak a Vojňany.V ten istý deň vo večerných hodinách vstúpili čs. jednotky aj do Kežmarku a Vrbova. 28. januára skoro ráno boli oslobodené Huncovce a v priebehu dňa oslobodili Starú a Novú Lesnú, Smokovce, Tatranskú Polianku, Pikovce, Abrahámovce, Vlkovú a Žakovce. Následne sa jednotky 1. čs. armádneho zboru začali presúvať k Štrbe.

Nemcami poškodená pošta v Kežmarku v januári 1945. Snímka: archív MM

Maršál ocenil vojakov

Zo severovýchodu, v smere od Starej Ľubovne, vstúpili na územie Zamagurského okresu divízie 107. streleckého zboru 1. gardovej armády. Tento zbor postupoval od Plavča smerom na Spišskú Starú Ves. Hlavné nemecké obranné postavenie bolo vybudované na čiare Veľký Lipník – Spišská Stará Ves. Boje v tomto smere prebiehali 26. januára 1945. Nemci sa postavili na odpor útočiacim sovietskym divíziám aj na západných brehoch Dunajca. Napriek tomu, že nepriateľ sa na ústupových čiarach húževnato bránil, bola v Zamagurí 26. januára oslobodená obec Lechnica. Ešte v ten istý deň bojové sily 107. streleckého zboru, podporované kaťušami, prekročili československo-poľskú hranicu pri Spišskej Starej Vsi v smere na NowyTarg. Oslobodené boli aj obce Matiašovce, Červený Kláštor, Majere a Lysá nad Dunajcom. Dňa 27. januára 1945 bola oslobodená Spišská Stará Ves, významné administratívne a hospodárske stredisko Zamaguria. Tento bojový úspech ČA bol citovaný aj v rozkaze vrchného veliteľa – maršala Sovietskeho zväzu J. V. Stalina, č. 260 zo dňa 27. januára 1945, v ktorom vyjadril svoje veliteľské poďakovanie útvarom za preukázanú vynikajúcu bojovú činnosť. V Moskve vypálili z 224 diel dvadsať oslavných sálv, ako hold vojskám, ktoré sa pričinili o oslobodenie Spišskej Starej Vsi. V priebehu toho istého dňa sa slobody dočkali aj obce Spišské Hanušovce, Osturňa, Veľká a Malá Franková, Spišské Hanušovce, Zálesie, Havka, Jezersko a Reľov.

Marcel MANIAK