Štrbské Pleso približujú na stovkách dobových pohľadníc i fotografií

Zostavovatelia monografie objasňujú v novej knihe aj nesprávne uvádzané fakty.

Uvedenie knihy Štrbské Pleso v premenách času. Snímka: archív obce Štrba

Krátko pred Vianocami uviedli na Štrbskom Plese novú publikáciu Štrbské Pleso v premenách času. Kniha na 440 stranách ponúka čitateľovi až 1 667 dobových pohľadníc a fotografií. Práce na knihe začal autor Peter Chudý spolu so zostavovateľmi Michalom Sýkorom a Vladimírom Labudom v lete 2018.

Kniha je darčekom k výročiu

Hlavnou motiváciou pre zostavenie knihy bolo blížiace sa 150. výročie založenia Štrbského Plesa v roku 2022. „Štrbské Pleso je fenomén nielen vo Vysokých Tatrách, ale prakticky na celom Slovensku. Aj preto sme si povedali, že najskôr urobíme históriu Štrbského Plesa vo všeobecnosti a potom sa možno povenujeme tomu, čo je pre Štrbské Pleso najcharakteristickejšie, a to je šport a história športových podujatí,“ uviedol Peter Chudý, ktorý je autorom textov.

Publikácia prioritne prostredníctvom pohľadníc a fotografií ponúka čitateľovi pohľad do histórie tejto lokality od najstarších čias cez obdobie zakladateľa Štrbského Plesa Jozefa Sentivániho (Szentiványi), obdobie Uhorska, prvej Československej republiky, Slovenského štátu, obnovenej Československej republiky až po súčasnú Slovenskú republiku. V jednotlivých kapitolách približujú zostavovatelia nielen stavby a pamiatky, ale aj ľudí, ktorí tu žili a žijú.

Podľa Petra Chudého aj v dnešnej internetovej dobe má význam vydávať knihy. Podľa neho sa na internete dá nájsť „všetko“, avšak jednotlivé informácie treba prácne hľadať. Nová kniha o Štrbskom Plese ponúka podľa neho na jednom mieste všetky aspekty života v tejto lokalite.

Autor knihy Peter Chudý. Snímka: archív obce Štrba

Naprávajú aj chyby z minulosti

Autori pri príprave publikácie navštívili mnohé burzy a stretnutia zberateľov, taktiež zavítali do archívov nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Maďarsku. Podarilo sa im dokonca vyvrátiť a objasniť niektoré informácie, ktoré sa v minulosti nesprávne datovali a interpretovali. Príkladom je údajný staviteľ prvých dvoch objektov na Štrbskom Plese. Doteraz sa uvádzalo, že ním bol Ján Zuskin a mal to byť tesársky majster. Novým zistením je, že to nebol Ján, ale Ferenc Zuskin, ktorý bol hlavným lesným inšpektorom a bol aj rodinne spriaznený s rodinou Sentivániovcov. Novou informáciou je aj rok zarybnenia Štrbského plesa. Doteraz sa uvádzalo, že sa tak stalo už v roku 1860. Podľa nájdených dokumentov sa tak udialo až v roku 1880.

Prostredníctvom knihy chce obec Štrba, ktorá knihu vydala, vzbudiť záujem a hrdosť u mladých o históriu územia, kde žijú. Jedným z iniciátorov a zostavovateľov knihy bol starosta Štrby Michal Sýkora, ktorý je aj zberateľom pohľadníc. Vo svojej zbierke má okolo desaťtisíc pohľadníc a fotografií. „Keď poznám vlastnú históriu, históriu vlastnej dediny, vlastného územia, potom je aj iný vzťah k štátu. Chýba nám vzťah ku krajine. Niektorí ju navonok deklarujú, ale to treba prežiť a musí to precítiť,“ uviedol Sýkora.

Je prvou zo série obecných monografií

Najnovšia publikácia má v názve aj pomenovanie obce Štrba a číslicu 3, čo naznačuje, že ide o tretí diel z dlhšie pripravovanej série obecných monografií. Už tohto roku by mala v dvoch dieloch vyjsť veľká obecná monografia. Osobitne sa chcú venovať, ako to naznačil už Peter Chudý, aj histórii športu v obci, ale tiež histórii hasičstva a histórii folklóru, ale tiež prvej a druhej svetovej vojne. Kniha o Štrbskom Plese vyšla v náklade 1 960 kusov. „Je to zvláštne číslo. Pôvodne sme chceli náklad 2 500 kusov, ale v tlačiarni nemali dostatok papiera, tak sme chceli 2 000 kusov, ale dostali sme odpoveď, že majú papier len na 1 960 kusov,“ zdôvodnil netradičnú výšku nákladu starosta Štrby Michal Sýkora.

Rastislav OVŠONKA

Štrbské Pleso v premenách času. Snímka: rov