Tatranci na svojich cestách kamióny nechcú

Slovenská správa ciest vytýčila obchádzky cez Prešov a Tatry. Vedenie mesta, ako aj Správa TANAP-u vyjadrili rázne nie aj v pondelok na krízovom štábe v Prešove.

Most cez rieku Poprad na ceste I/66 v Kežmarku je v zlom stave. Od polovice decembra po ňom nemôžu prechádzať ťažké kamióny. Snímka: rov

Slovenská správa ciest v decembri obmedzila prejazdnosť vozidiel nad päť ton cez most 66-064  na ceste I/66 v Kežmarku. V meste vyhlásili 17. decembra mimoriadnu situáciu, na predposledný deň minulého roku bol zvolaný aj krízový štáb na kraji. Po rokovaní vyhlásili mimoriadnu situáciu na celom území Prešovského kraja. Do uplynulej stredy sa čakalo na určenie obchádzkových trás, ktoré vytýčila Slovenská správa ciest.

Denne ide o vyše dvetisíc kamiónov

Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu mosta má byť nákladná a tranzitná doprava vedená po obchádzkových trasách.  „Obchádzková trasa pre smer od Popradu a z Kežmarku a okolia bude vedená po cestách I. a  II. triedy, a to  Kežmarok – Spišská Belá – Tatranská Kotlina  (cesta I/66) –  Tatranská Lomnica – Starý Smokovec  (cesta II/537) – Poprad  (II/534).  Pre nákladnú a tranzitnú dopravu nad 18 ton  zo  smeru od Starej Ľubovne a okolia  žiadame využívať  náhradnú trasu v smere na Prešov cez Sabinov,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.  Na obchádzku cez Vysoké Tatry je zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad, od Starého Smokovca k penziónu Raimund majú nákladné vozidlá rýchlosť obmedzenú na 50 km/h.

Podľa Karelovej Slovenská správa ciest v rámci mimoriadnej situácie v Kežmarku rokuje s orgánmi verejnej správy, štátnej správy a polície. Z informácie, že obchádzka povedie aj cez územie mesta Vysoké Tatry, však ostali minulý týždeň zaskočení ako primátor mesta Ján Mokoš, tak aj riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Svoje výhrady predniesli v pondelok na krízovom štábe v Prešove.

Ilustračná snímka: archív PN

Zmenu dopravného značenia avizovala Karelová na piatok 10. januára. Po protestoch a petícii proti tomuto kroku sa s obchádzkou cez Vysoké Tatry podľa informácií RTVS rozhodli na Slovenskej správe ciest počkať do stretnutia krízového štábu v Prešove v pondelok 13. januára. „Podľa záverov rokovaní sa na prístupových komunikáciách zníži počet kamiónov a obchádzkovou trasou cez Mesto Vysoké Tatru majú smerovať iba zásobovacie vozidlá. Nie je však úplne vylúčené, že kamióny cez mesto nepôjdu. Samospráva vyvíja všetky možné a dostupné kroky k zrušeniu obchádzkovej trasy a neplánuje vo svojom snažení poľaviť.

Pavol Majko aj Ján Mokoš sú proti

„Robia o nás bez nás. Nezaujíma ich ochrana prírody, nezaujíma ich bezpečnosť premávky, nezaujímajú ich životy ani zdravie ľudí, nezaujíma ich, aká je už teraz dopravná situácia v Tatrách a do toho pustíme dvetisíc kamiónov denne s váhou 35 až 40 ton. Pred životmi a zdravím občanov a návštevníkov Vysokých Tatier staviame prioritu podnikateľov. Som kategoricky proti, odmietam toto a také stanovisko bude aj na krízovom štábe,“ vyjadril sa Ján Mokoš. Primátor Vysokých Tatier upozornil aj na tri krízové miesta na Ceste slobody, ťažkotonážna doprava podľa neho spôsobí otrasy a hrozí napríklad aj zosunutie oporného múru na električku.

Pavol Majko je zhrozený, že národný park má ustupovať ekonomike. Ilustračná snímka: jat

Jednoznačne proti je aj riaditeľ Štátnej ochrany prírody Pavol Majko: „Ja som zhrozený z tohto nápadu, pretože toto územie kolabovalo už počas zimných prázdnin. V národnom parku preferujeme inertný posyp, niekde sú úseky, kde sa používa ekosoľ a teraz tam niekto chce poslať kamióny. Ak je za tým ekonomika, ekológia ide trpieť. Je to proti zdravému rozumu.“ Na internete sa rozbehla aj petícia za zmenu obchádzkovej trasy vedúcej cez mesto Vysoké Tatry a za zrušenie dočasného dopravného značenia. Podpísaní žiadajú, aby Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlom v kraji ako príslušný orgán štátnej správy pre cesty I. triedy zmenil obchádzkovú trasu vedúcu cez Vysoké Tatry,“ uviedla Daniela Birková, koordinátorka komuninikácie mesta Vysoké Tatry.

Provizórny most sľubujú o dva mesiace

Obchádzkové trasy budú aktuálne do toho času, kým nevybuduje Slovenská správa ciest náhradné premostenie. „Doprava sa vráti späť do mesta, ale musí byť spravené náhradné premostenie cez rieku Poprad, aby tento most mohol byť buď zbúraný a postavený nový v čo najkratšom čase, alebo komplexne zrekonštruovaný. Od správcu komunikácie a mostného objektu žiadame, aby konal v dňoch a nie týždňoch a mesiacoch,“ vraví primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Podľa Lucie Karelovej sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia na osadenie provizórneho mosta. Termín jeho zriadenia je do konca marca 2020.

Jana TOMALOVÁ