V Červenom Kláštore pribudla kamera, ktorá bude informovať o aktuálnom počasí v obci

V minulom roku sa nám podarilo vďaka podpore z Úradu vlády SR skolaudovať stavbu Dokončenie rozšírenia stokovej siete v obci Červený Kláštor, ktorej výsledkom bolo odkanalizovanie časti individuálnej bytovej výstavby pri Rybníku. Zrealizovali sme projekt, ktorý nám umožnil výmenu starého kamerový systém v obci za nový a moderný. V minulom roku sa nám podarilo vybudovať fragment cyklochodníka z asfaltového povrchu okolo parkoviska pred cintorínom smerom na Pltnicu, ktorý je súčasťou budúcej cyklotrasy Červený Kláštor – Majere – Spišská Stará Ves. V novembri sme na stĺpe verejného osvetlenia, oproti lávke cez rieku Dunajec, osadili tzv. on – line kameru, ktorá smeruje na Tri koruny a bude informovať o počasí v obci prostredníctvom internetového portálu. Zároveň bude v okolí lávky zriadený aj tzv. hotspot, ktorý bude poskytovať bezplatné wifi pripojenie na internet. V obci sme realizovali nastavenie všetkých LED svietidiel verejného osvetlenia, pričom každé svietidlo má individuálnu krivku stmievania.

Časť cyklochodníka smerom na Pltnicu vybudovali v obci už minulý rok. Snímka: obec Červený Kláštor

V roku 2020 chceme postaviť detské ihrisko na dvore materskej školy, financie sme získali z Ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR. Uchádzame sa aj o dotáciu na zateplenie materskej školy. Podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu autobusových zastávok, výstavbu turistického informačného kiosku. V tomto roku chceme čiastočne majetkovo-právne vysporiadať pozemky pod navrhovanými cyklochodníkmi v časti Smerdžonka a smerom na Pltnicu. Plánujeme dokončiť splaškovú kanalizáciu – II. etapa na Kvašných lúkach, druhú časť miestnej komunikácie k Rybníku a neskôr začať s jej výstavbou.

Každoročne sa podieľame na príprave a čiastočnom financovaní Zamagurských folklórnych slávností i Medzinárodnom pochode dobrej nálady. Spoluorganizujeme kultúrne, spoločenské i športové akcie ako Fašiangová zábava, uvítanie detí do života, tenisový turnaj vo štvorhre Kláštor Cup či minifutbalový turnaj.

Štefan Džurný

starosta obce Červený Kláštor