V Hôrke postavili novú materskú školu, základnú školu zmodernizovali

V roku 2019 sme v našej obci skolaudovali novopostavenú budovu materskej školy a od 1. septembra minulého roka začala svoju prevádzku v nových priestoroch v areáli Základnej školy Hôrka. Počas minulého roka sa uskutočnilo presťahovanie a vybavenie jej nových priestorov, čiastočne bol upravený aj areál. V budove základnej školy sme zrekonštruovali priestory telocvične, kancelárie riaditeľa školy i školskú chodbu. Rekonštrukciu sme robili aj v dome smútku, kde sme opravili sociálne zariadenia, vymaľovali exteriér a interiér obradnej siene a sprístupnili sme prívod vody priamo do areálu cintorína v Kišovciach. Z areálu cintorína sme odstránili náletové dreviny, nefunkčné oplotenie a s pomocou občanov a poslancov sme upratali priestranstvo aj na ďalších dvoch cintorínoch v obci, časť Hôrka a Primovce. Čiastočne sme upravili areál kultúrneho domu a odstránili sme z neho staré stromy.

Snímka: FB obce Hôrka

V najbližšej dobe chceme dokončiť úpravu areálu základnej a materskej školy. Plánujeme zrealizovať zateplenie a úpravu fasády základnej školy a uvažujeme nad prístavbou školských šatní. Z Úradu vlády SR sme získali dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska v časti Ondrej, jeho výstavba sa uskutoční najneskôr do októbra 2020. Čaká nás postupná rekonštrukcia obecných ciest a mostov, ktorých stav je v niektorých častiach obce nevyhovujúci, až kritický. Chceme pokračovať v úprave areálu kultúrneho domu, ktorý sa môže stať miestom pre rôzne obecné podujatia. Samotná budova kultúrneho domu je tiež v nevyhovujúcom stave a možno sa aj ona v budúcnosti dočká obnovy.

Veľkej obľube sa teší koncoročná zabíjačka, ktorej nultý ročník sa uskutočnil v roku 2018. V decembri sme si pripomenuli 60. výročie otvorenia budovy Základnej školy Hôrka. Tradične sa u nás koná športové bežecké podujatie Starostovská desiatka, v roku 2019 to bol už jej 22. ročník a v tejto tradícii chceme pokračovať aj ďalej. Každoročne organizujeme dni obce v spolupráci s TJ Baník Hôrka.

Helena MIHALČINOVÁ
starostka obce Hôrka