V kežmarských potravinách vám v noci alkohol nepredajú

Ešte 12. decembra schválili kežmarskí poslanci nariadenie, ktorým sa zakazuje predaj i požívanie alkoholických nápojov na území mesta. V potravinách vám alkohol nepredajú medzi polnocou a piatou hodinou rannou.

Ilustračná snímka: mam

Všeobecne záväzné nariadenie hovorí v prvom rade o už platnom zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnosti v čase od 6.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa – jedna hodina z dňa je zo zákazu vyňatá, pretože zákaz nemôže platiť nonstop. Táto časť nariadenia platí zhruba pre polovicu ulíc v Kežmarku, na rokovaní v decembri poslanci pridali medzi tieto ulice aj Michalskú, Slavkovskú a ulicu Mučeníkov. Pôvodný výber ulíc vzišiel zo štatistík mestskej polície, ktoré ukázali miesta s najčastejšími problémami súvisiacimi s alkoholom, kde dochádza k porušovaniu zákona, rušeniu nočného pokoja, pitia na verejnosti či znečisťovania verejného priestranstva a tak ďalej.

Poslanci návrh schválili na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. na Snímka: jat

Nariadenie sa nevzťahuje na dni 31. december, 1. január, na športové podujatia, zhromaždenia a verejné kultúrne podujatia, kde je povolené podávanie a požívanie piva a vína a nariadenie neplatí ani na terasy podnikov na území mesta.

  • Na verejných priestranstvách týchto ulíc je zakázané požívať alkoholické nápoje:
    Bardejovská, Baštová, Dr. Alexandra, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Gen. Štefánika, Hlavné námestie, Hradné námestie, Hradská cesta, Huncovská, Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Južná, Karola Kuzmányho, Kostolné námestie, Košická, Kušnierska brána, Lanškrounská, Levočská, Martina Lányiho, Možiarska, Nižná brána, Nová, Obrancov mieru, Petržalská, Pod lesom, Priekopa, Severná, Starý trh, Toporcerova, Trhovište, Tvarožnianska, Weilburská, Weinova a Záhradná a v parkoch nachádzajúcich sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Kežmarok. Na ostatnom zastupiteľstve sa k nim pridali ulice: Michalská, Slavkovská a ulica Mučeníkov.

Najhoršia situácia je okolo kostolov

Novinkou prijatého nariadenia je zákaz predaja alkoholických nápojov v predajniach potravín v čase od 24.00 h do rána do 5.00 h na celom území mesta. Ide o liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, teda vám nepredajú ani pivo. V zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov môžu obce obmedziť, alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín.

Mestskí policajti musia pravidelne hliadkovať v parku pri Novom evanjelickom kostole. Snímka: mik

V Kežmarku túto kompetenciu využili na zákaz predaja v potravinách. „V reštauráciách a podnikoch je to v poriadku. Keď sa aj niekto opije, tak si cestou domov možno zakričí. Ale keď si kúpia v noci alkohol v potravinách, sedia v parku okolo červeného kostola a robia bordel. Je to tlak ľudí, ktorí nám volajú. My v noci najviac času strávime strážením okolo kostolov. Mám vonku jednu hliadku a nemôže tam stále sedieť a strážiť,“ vysvetľuje Milan Kušnirák, poverený riadením Mestskej polície Kežmarok. V prípade, že ľudia nebudú rešpektovať prijaté všeobecne záväzné nariadenie a mestskí policajti ich pristihnú, spíšu priestupok a posunú ho na správne konanie.

Uzavreli vchod do uličky

Jedným z krokov k obmedzeniu výtržností bolo umiestnenie mreže (Oproti ZUŠ Antona Cígera) do uličky k bytovým domom na ulici Priekopa. „Obyvatelia, ktorí bývajú za prevádzkou potravín, sa sťažovali. Keď sa v meste pozatvárali všetky krčmy, mnohí sa schádzali okolo prevádzky, kúpili si fľaše, zašli dozadu, aby ich nebolo vidno, popíjali pod oknami a rušili nočný pokoj. Dala sa tam brána a obyvatelia si vydýchli. Dali sme aj kameru do zadných traktov za potraviny,“ hovorí Kušnirák.

Jana TOMALOVÁ