Väčšina miest v regióne sa opäť zmenšila

Výnimkou je Svit, kde počet obyvateľov vzrástol. Najväčšie mesto v regióne sa blíži k hranici 50-tisíc obyvateľov.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Snímka: rov

K 22. novembru, keď Poprad zverejnil zoznam ulíc a okrskov pre voľby do Národnej rady SR, mal 50 008 obyvateľov. Ku koncu júna mal Poprad podľa údajov zverejnených na internetovej stránke 50 149 obyvateľov. Začiatkom roka 2019 žilo v meste 50 161 obyvateľov. Podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu roka 2018 mal Poprad 51 304 obyvateľov, k 30. septembru 2019 podľa údajov Štatistického úradu 51 316 obyvateľov. Údaje za rok 2019 úrady ešte nezverejnili.

Štatistici vykazujú údaje podľa sčítania

„Štatistický úrad spracováva a zverejňuje údaje o počte obyvateľov v obciach Slovenskej republiky za jednotlivé roky na základe priebežnej aktualizácie údajov o počte obyvateľov primárne zistených pri predchádzajúcom sčítaní obyvateľov. Aktualizáciu vykonáva bilančnou metódou na základe došlých štatistických hlásení z matričných úradov o narodených deťoch a zomrelých osobách a došlých štatistických hlásení z obcí o obyvateľoch, ktorí sa prihlásia v meste na trvalý pobyt. Súbor osôb prisťahovaných v rámci Slovenska musí byť zhodný so súborom vysťahovaných v rámci Slovenska. Prípadný rozdiel v počte obyvateľov môže byť spôsobený nedostatočným plnením spravodajskej povinnosti alebo neúplnosťou obecnej evidencie,“ zdôvodnila rozdiely v uvádzaných počtoch obyvateľov samosprávami a Štatistickým úradom Viera Hutt z oddelenia komunikácie Štatistického úradu SR. Dáta Štatistického úradu SR sú záväzné pre výpočet podielových daní. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mal Poprad 52 862 obyvateľov. Dôležité budú preto výsledky sčítania obyvateľov, ktoré sa bude konať na budúci rok. Najviac obyvateľov mal Poprad v roku 2002, keď podľa údajov Štatistického úradu tu bolo evidovaných 55 982 obyvateľov.

Mestský úrad vo Vysokých Tatrách. Ilustračná snímka: rov

Ubúda aj Tatrancov i Starovešťanov

S poklesom počtu obyvateľov sa už dlhodobo trápi aj mesto Vysoké Tatry. Ani rok 2019 nebol výnimkou. Ku koncu roka tu žilo 3 941 obyvateľov, rok predtým ich tu žilo 3 978. Vlani sa vo Vysokých Tatrách narodilo 28 detí, zomrelo 38 obyvateľov. Do mesta sa síce prisťahovalo 56 ľudí, avšak až 80 sa ich z Vysokých Tatier odsťahovalo. Priemerný vek obyvateľa Vysokých Tatier je 45,36 roka, informovala Eva Petrenková z Mestského úradu vo Vysokých Tatrách.

Pokles počtu obyvateľov zaznamenali aj v Spišskej Starej Vsi. Ku koncu roka 2019 tu žilo 2 203 obyvateľov, čo je o 13 menej ako na začiatku roka. Narodilo sa tu 22 detí, z toho až 15 dievčat. Zomrelo 17 obyvateľov. Na trvalý pobyt sa tu prihlásilo 26 obyvateľov, odhlásilo sa až 44.

Mestský úrad vo Svite. Snímka: rov

Vo Svite počet obyvateľov rastie

O stabilizácii počtu obyvateľov možno hovoriť v prípade Starej Ľubovne. Ku koncu minulého roku žilo v meste 16 156 obyvateľov, čo je len o jedného človeka menej ako rok predtým. Vlani sa narodilo v meste 203 detí, čo je o 13 viac ako v roku 2018. Viac však bolo aj zomrelých – z 80 v roku 2018 narástol počet zomrelých na 86. Samospráva sa snaží podporou školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zlepšovaním kvality občianskej vybavenosti, cestnej infraštruktúry, podmienok na bývanie a rozvoj priemyselnej výroby a služieb, prispievať k zotrvaniu súčasných obyvateľov, ale aj príchodu nových mladých ľudí a rodín do Starej Ľubovne i celého ľubovnianskeho regiónu, uvádza sa v stanovisku Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Nárast počtu obyvateľov zaznamenali vo Svite. Ku koncu roka 2019 žilo v meste 7 722 obyvateľov, rok predtým 7 634, v roku 2017 to bolo 7 629. Vo Svite sa v roku 2019 narodilo 87 detí, zomrelo 76 ľudí. Hoci sa z mesta odsťahovalo 172 obyvateľov, až 249 sa ich tu prisťahovalo. „Trend počtu obyvateľov je stúpajúci. Zvýšil sa počet mestských nájomných bytov,“ zdôvodnila stúpajúci počet obyvateľov mesta v uplynulom roku Daniela Virostko z Mestského úradu vo Svite.

Najväčšie mestá ešte počítajú

Pokúšali sme sa zistiť aj najnovšie demografické údaje z Kežmarku, Levoče i Popradu. Hoci v Kežmarku štatistické údaje majú vypracované, neprešli do našej uzávierky kontrolou u primátora. V Levoči budú údaje o počte obyvateľov, ako aj informácie o pohybe obyvateľov známe až po 17. januári. Podobne je na tom aj Poprad, kde budú čísla známe najskôr až po 16. januári.

Rastislav OVŠONKA