Vo Vyšných Ružbachoch vybudovali detské ihrisko a garáže pre obecnú techniku

V uplynulom roku sa nám v obci podarilo uskutočniť niekoľko zmien. Medzi tie najvýznamnejšie patrí najmä rekonštrukcia základnej a materskej školy. Touto rekonštrukciou sme vyriešili dlhoročný problém s nedostatočnou kapacitou materskej školy, a takto sme dokázali navýšiť kapacity aj na niekoľko rokov dopredu. V spolupráci s občianskym združením Ružbašský prameň sa nám podarilo vybudovať detské ihrisko Žabka, ktoré sme symbolicky otvorili práve v Deň detí. Z vlastných zdrojov sme dokázali vybudovať nové garáže pre obecnú techniku. Prostredníctvom finančných zdrojov z Európskej únie a Štátneho rozpočtu sme do štádia schválenia doviedli niekoľko projektov ako napríklad WiFi4you alebo kamerový systém v obci.

Vyšné Ružbachy. Snímka: obec Vyšné Ružbachy

V nasledujúcom období sa chceme zamerať na rozvoj cestovného ruchu a turizmu. V spolupráci s našimi poľskými partnermi a Miestnou akčnou skupinou máme rozbehnuté projekty na revitalizáciu Medzinárodného sochárskeho sympózia a obnovu prístupovej cesty. Momentálne pracujeme aj na riešení územného plánu obce.  Ďalšími projektmi, ktoré chceme realizovať sú: založenie sociálneho podniku, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, vybudovanie komunitného centra, revitalizácia miestnej infraštruktúry a podobne. Významným kultúrnym podujatím bol v minulom roku krst knihy Ružbašská kráľovská svadba. Krstu sa zúčastnili 24 členovia rodiny Zámoyskej zo štyroch krajín sveta. Zároveň máme v obci podujatia, ktoré môžeme nazvať tradičné – napríklad Stavanie mája,  Ružbašské trhy folklóru, Deň matiek či Deň detí, Vianočné trhy a Silvestrovskú vatru. Nemôžem zabudnúť ani na stretnutie s Mikulášom, Šarkaniádu a Lampiónový sprievod. Novinkou bude  Fašiangový obecný ples. V minulosti bol obľúbený Annabál na parkovisku. Aktívny je v obci i futbalový klub FK Slovan, ktorý organizuje rôzne turnaje, nápomocní sú i členovia Jednoty dôchodcov Slovenska.

                        Peter MARTINEK

 starosta obce Vyšné Ružbachy