Vystavia olejomaľby, ilustrácie i známky Vincenta Hložníka

Súčasťou pripravovanej výstavy bude aj jedenásť návrhov vitráží pre popradskú konkatedrálu.

Snímka: Ľudovít Petránsky: Vincent Hložník

V októbri minulého roka by sa Vincent Hložník, slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg, dožil sto rokov. Pri tejto  príležitosti pripravili pracovníci Tatranskej galérie v Poprade výstavu s názvom Vincent Hložník – Strhujúce príbehy. Do výnimočnej tvorby národného umelca budete môcť nahliadnuť už tento týždeň, vernisáž výstavy je naplánovaná na štvrtok 23. januára.

Umelec s hlbokým súcitom

Vincent Hložník patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného umenia. Jeho tvorba je veľmi bohatá, ovplyvnila umelecké generácie a hovorí o vysokých morálnych presvedčeniach a poslaní autora. Počas svojho života sa Hložník venoval maľbe, grafike, knižným ilustráciám a výtvarnej realizácii architektúry. Bol umelcom s vrodenou výtvarnou genialitou, s hlbokým súcitom, vynikajúcim pozorovacím zmyslom a bohatou predstavivosťou. Výsostnou kvalitou jeho tvorby je autentickosť maliarskej, kresliarskej i grafickej výpovede, ktorú námetovo definujú témy späté s existenciou človeka. Diela, v ktorých sa venoval práve človeku, majú výrazný humanistický, etický a sociálny charakter. Jeho prvá výstava bola v roku 1942 a ukázal na nej niečo nové: obnaženú anatómiu figúr, deformovanie kĺbov, nadsadzovanie figúr. Vincent Hložník bol aj kresliar, osobitné postavenie v jeho tvorbe mala ilustrácia. Ilustroval vyše tristo kníh hlavne pre deti, ale venoval sa aj literatúre pre dospelých. Inklinoval k tvorbe slovenských výtvarníkov Ľudovíta Fullu, Miloša Bazovského, Martina Benku či Kolomana Sokola.

Súčasťou pripravovanej expozície v Tatranskej galérii budú predovšetkým diela z depozitu Považskej galérie umenia v Žiline. Pred desiatimi rokmi darovala rodina Vincenta Hložníka Žilinskému samosprávnemu kraju takmer osemsto jeho diel a práve v Považskej galérii umenia nájdete stálu expozíciu jeho tvorby. V Poprade bude vystavených aj niekoľko autorových raných diel zapožičaných zo súkromnej zbierky. Vidieť budete môcť aj návrhy vitráží z archívu popradskej rímsko-katolíckej farnosti. Hložníkova tvorba je bohato zastúpená aj v zbierkovom fonde Tatranskej galérie. „My vystavíme najmä jeho grafickú tvorbu, cyklus grafík, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože Vincent Hložník sa považoval za jedného zo zakladateľov novej grafickej školy na Slovensku. Pôjde o grafiky s protivojnovou tematikou. Sú veľmi pekné a citovo pôsobivé, “ priblížila riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Súčasťou výstavy budú aj knihy, ktoré Hložník ilustroval, vďaka spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade.

Ilustrácia V. Hložníka v Gulliverových cestách (Jonathan Swift), Mladé letá, Bratislava, 1959

„Naša generácia vyrástla na jeho ilustráciách či už išlo o knihu Robinson Crusoe, Guliverove cesty,“ dodala Anna Ondrušeková. Na expozícii nájdete aj Hložníkovu známkovú tvorbu, ktorá sa vyvinula ako grafické majstrovstvo. V známkovej tvorbe zostával skôr v okruhu reprezentatívne vážnejších námetov, no zastúpenie mali aj motívy prírody, ľudového umenia, slovenskej histórie i súčasnosti. Kurátorom výstavy Vincent Hložník – Strhujúce príbehy bude riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline Milan Mazúr.

Uvidíte aj návrhy vitráží pre popradskú konkatedrálu

Hložník sa venoval aj sakrálnej tvorbe, je autorom umeleckých návrhov pre vitráže viacerých kostolov na Slovensku. Jeho vitráže v spolupráci s manželkou Vierou či dcérou Zuzanou môžete vidieť napríklad v kostoloch v Dubnici nad Váhom, Kysuckom Lieskovci, Považskej Bystrici, ale aj v Starom Smokovci a v Huncovciach. V polovici 80-tych rokov minulého storočia vytvoril aj návrhy pre vitráže do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Zabudnuté návrhy objavil náhodne vo farskom archíve náš kolega, redaktor Podtatranských novín Rastislav Ovšonka. Spočiatku si myslel, že skrútené papiere sú projekty, o to väčšie bolo jeho prekvapenie pri ich rozbalení, keď zistil, že v rukách drží Hložníkove diela. Pôvodne išlo o súbor osemnástich návrhov, každý s rozmerom šesť krát jeden meter, pod názvom Boh si tvorí svoj ľud.

Časť návrhu vitráže od Vincenta Hložníka. Snímka: rov

Polovica z nich bola tematicky zameraná na výjavy zo Starého zákona a druhá polovica na výjavy z Nového zákona. V popradskom farskom archíve napokon ostalo uložených jedenásť z nich, tie budú aj súčasťou pripravovanej expozície v Tatranskej galérii.

Hudobným hosťom vernisáže bude medzinárodné duo Accosphere, akordeonisti Alena Budziňáková zo Slovenska a Grzegorz Palus z Poľska. Súčasťou ich repertoára sú skladby rôznych žánrov a období, cez barok až po súčasnosť. Na vernisáži zaznejú skladby od Bacha, Vivaldiho či Čajkovského. Výstava Hložníkovej tvorby potrvá do 15. marca.

   Veronika MICHALČÍKOVÁ