Knižnica vydala bibliografiu Marcela Maniaka

Publikácia ponúka komplexný pohľad na život a tvorbu vojnového historika.

Marcel Maniak. Snímka: archív MM

V predchádzajúcich dvoch vydaniach sme vám priniesli niekoľko článkov týkajúcich sa 75. výročia oslobodenia nášho regiónu Červenou armádou spod nacistickej nadvlády. Autorom článkov je známy publicista a vojnový historik Marcel Maniak. V deň výročia oslobodenia Popradu a väčšiny obcí popradského okresu 28. januára sa v Podtatranskej knižnici uskutočnila prezentácia publikácie Marcel Maniak – výberová personálna bibliografia.

Archivári sú tu pre bádateľov

Personálna bibliografia sa skladá z troch častí. Prvá časť obsahuje životopis historika a príspevky riaditeľky knižnice Moniky Naštickej, zostavovateľky Anny Ottovej, riaditeľky popradského archívu Boženy Malovcovej a riaditeľky kežmarského múzea Eriky Cintulovej. Druhá časť zachytáva autorskú, zostavovateľskú a publikačnú činnosť autora prostredníctvom bibliografických záznamov. Tretia časť sa skladá z fotografií zo života a činnosti Marcela Maniaka. „Cieľom bibliografie bolo poskytnúť širokej verejnosti čo najkomplexnejší prehľad o živote a tvorbe vojnového historika 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania Marcela Maniaka,“ uviedla Iveta Michalčíková z Podtatranskej knižnice v Poprade.

„Marcel Maniak začal do nášho archívu chodiť približne pred desiatimi rokmi. Okrem toho, že študoval materiály, ktoré sú uložené v našom archíve, mal záujem aj o získanie ďalších materiálov, ktoré sa týkajú nášho regiónu. Takto získaval materiály vo vojenských archívoch v Bratislave, Trnave, Prahe, ale i archíve Ruskej federácie. Najviac ma dojíma to, že sa mu podarilo identifikovať mnohých mŕtvych vojakov či partizánov, ktorí dlhé roky nemali mená a akoby prinavrátil synov ich rodinám,“ povedala o Marcelovi Maniakovi riaditeľka popradského archívu Božena Malovcová. Hoci Marcel Maniak nie je vyštudovaný historik, riaditeľka archívu pozitívne vníma jeho prácu pre poznanie dejín regiónu. „My, historici a archivári, sme tu hlavne kvôli nim, pretože hlavnou úlohou archívu je poskytnúť archívny materiál bádateľom, ktorí sa zaujímajú o dejiny nášho regiónu a najradšej mám takých, ktorí vedia, čo chcú u nás študovať,“ doplnila Malovcová.

Uvedenie knihy Nezabúdame. Snímka: archív Marcela Maniaka

Zaujal ho príbeh starého otca

„V knižke je zhrnutá moja činnosť za ostatných osem rokov. Je tam súhrn vydaných kníh, publikovaných článkov a tiež krátke informácie o mne. S nápadom prišla Podtatranská knižnica, keďže sa venujem obdobiu 2. svetovej vojny a SNP v regióne, aby sa zosumarizovali tieto informácie,“ priblížil okolnosti vzniku publikácie Marcel Maniak. K vojnovej tematike sa dostal cez svojho starého otca, ktorý aktívne bojoval počas vojny, najskôr v slovenskej armády, neskôr na strane povstalcov a nakoniec ako príslušník 1. Československého armádneho zboru sa zúčastnil oslobodzovacích bojov. „Ako malý chlapec som rád počúval jeho spomienky a príbehy, a to ma aj doviedlo k tomu, že som sa začal tejto téme venovať,“ uviedol Maniak. Na svojom konte má od roku 2012 už deväť vydaných kníh. „Netreba veľa naprávať. Hlavne treba písať pravdu, netreba ju zamlčiavať. Treba ju písať tak, ako sa stala,“ povedal o svojom bádaní Marcel Maniak. Zároveň priznáva, že v minulosti sa niektoré veci zamlčiavali. Za svoje najvýznamnejšie dielo považuje svoju poslednú knihu Nikdy viac!, v ktorej sa snažil zosumarizovať všetky obce, ktoré postihlo vypálenie počas vojny.

Tohto roku by mali svetlo sveta uzrieť tri publikácie, na ktorých sa Marcel Maniak podieľa ako autor či spoluautor. Bude to kniha Štrba v rokoch 2. svetovej vojny. Vytlačená by mala byť už vo februári. Marcel Maniak tiež dokončuje knihu Draho vykúpená sloboda, ktorá bude na svete v apríli a priblíži priebeh odboja v podtatranskom regióne. Tretia publikácia bude venovaná samostatnému práporu lyžiarov automatčíkov, čo bola asi prvá špeciálna jednotka. Marcel Maniak sa dotkol aj aktuálnej témy nárastu extrémizmu v spoločnosti. „Nacizmus a fašizmus sme neporazili v roku 1945, ako si mysleli naši starí otcovia. Stále treba s nacizmom a fašizmom bojovať a treba žiť myšlienkou, ktorú nám prinieslo Slovenské národné povstanie a za ktorú bojovali naši starí otcovia,“ uviedol Marcel Maniak.

Rastislav OVŠONKA