Majetok chceli predávať podľa neplatného zákona

Opoziční poslanci upozornili na možné porušenie zákona, koalícia ich spočiatku ignorovala.

Mesto chystá revíziu predajov majetku mesta po 1. novembri 2018. Pristupuje k tomu po ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde sa mal schvaľovať aj predaj nebytových priestorov priamym predajom nájomcom podľa už neplatného znenia zákona.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Predaj chceli stiahnuť

Poslanci mali na ostatnom zasadnutí na programe aj návrhy na predaj dvoch nebytových priestorov v katastri Spišskej Soboty pre popradskú firmu HGC partners a bratislavskú spoločnosť Winetime. Materiály prešli štandardným postupom a boli prerokované i v komisii výstavby a majetku, ktorá odporučila zastupiteľstvu schváliť oba predaje za ceny stanovené znalcom. Prvá firma mala mestské priestory prenajaté od 26. septembra, druhá od 8. augusta minulého roku. Zakrátko obe požiadali o odpredaj prenajatých priestorov. Podľa dôvodovej správy k obom predajom mali obaja nájomcovia podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva za ceny určené znalcom. Ustanovenie, na ktoré sa odvolávalo mesto, však už od 1. novembra 2018 neplatilo.

Bývalá pošta v Poprade-Spišskej Sobote. Snímka: rov

V úvode rokovania opoziční poslanci navrhli stiahnuť tieto body rokovania z programu zastupiteľstva, keďže podľa nich tam bolo podozrenie na porušenie zákona. Ich návrh však neprešiel pri schvaľovaní programu. Po upozornení na celý problém už počas prerokovania samotných bodov na základe všeobecnej dohody všetci poslanci hlasovali proti schváleniu týchto predajov. Primátor Anton Danko pritom poznamenal, že bude potrebné urobiť revízie všetkých predajov mestského majetku. Týkať by sa to malo predajov po 1. novembri 2018, ktoré samospráva predala priamym predajom nájomcom.

Objekt v bývalých kasárňach určený na predaj. Snímka: rov

Chystá sa podnet na prokuratúru

„Odvolávali sa na zákon, ktorý je už neplatný. Národná rada ho schválila práve preto, aby sa majetok, ktorý je v nájme, nemohol prednostne predávať nájomcovi. Musí tam byť splnených viac bodov, vrátane verejnej súťaže. Ak by sme to schválili, porušili by sme zákon. Mesto by mohlo z predaja vyťažiť viac peňazí a my by sme o tieto peniaze prišli. Problém je aj to, že zákon je platný od 1. novembra 2018 a my sme mohli schváliť nejaké takéto zmluvy. Je možné, že sme niečo také schválili v nevedomosti. Ja som to zistil až deň pred rokovaním, ale nemal som to s kým overiť, nie som právnik,“ povedal krátko po rokovaní poslanec František Majerský. Mesto tak podľa neho nemôže prednostne predať nebytový priestor nájomcovi a musí byť vyhlásená súťaž na predaj takéhoto majetku. „Nechcem špekulovať, prečo sa tak stalo. Možno sa na to zabudlo. Je pravda, že zákonov sa mení veľa, ale toto je dosť dôležitý zákon,“ doplnil Majerský. O zámere v tomto prípade nechce hovoriť. Poslanec Peter Dujava potvrdil, že s celou záležitosťou sa plánuje obrátiť na prokuratúru pre podozrenie z možného porušenia zákona. Zároveň naznačil, že takýmto spôsobom zrejme boli vlani predané niektoré majetky mesta.

Rastislav OVŠONKA