Platené parkovanie sa má dvíhať a rozširovať

Rozhodnú o tom poslanci na najbližšom zasadnutí v stredu.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel má doplniť platné VZN z mája minulého roku. Z dôvodovej správy vyplýva, že zdražie parkovné v úzkom centre mesta a za parkovanie v meste sa bude platiť aj počas sobôt.

 

Zaplatíte už aj v sobotu

Kým doteraz sa v zóne 1 platilo 0,50 eura za 30 minút, po novom to bude už len 20 minút. Hodinové státie tak vodičov vyjde na 1,50 eura. Rovnakú sumu zaplatí vodič aj pri platbe cez SMS za hodinu parkovania. V zóne 2 momentálne vodič zaplatí za parkovanie 0,30 eura za 30 minút. Po novom to bude 0,50 eura za 30 minút. Za hodinu parkovania zaplatí vodič cez SMS jedno euro. Zo zóny 2 sa zároveň vyčlenia ulice Halatova, Jiřího Wolkera a Karpatská, ktoré vytvoria novú zónu 4. Tu za polhodinové státie zaplatí motorista 0,30 eura. Novinkou je tiež zavedenie plateného parkovania v sobotu od 8.00 do 13.00 h, doteraz to bolo bezplatné. Zvýšia sa aj ceny za stratu lístka. Oslobodenie od platenia parkovného pre darcov krvi sa bude po novom vzťahovať len na obyvateľov mesta.

Poslanci majú na programe aj viacero majetkoprávnych záležitostí. Mesto plánuje aj predaj časti budovy bývalej pošty v mestskej časti Spišská Sobota. Tá tu fungovala do 3. decembra 2018, ale až k 1. júnu 2019 bola táto pošta definitívne zrušená. Mesto Poprad priestory po pošte prenajalo súkromnej firme HGC partners 26. septembra minulého roku. Tá zakrátko požiadala o odkúpenie prenajatých priestorov (prízemie a pivnica) a už na prvom tohtoročnom zasadnutí poslancov sa má schvaľovať predaj priestorov tejto firme za cenu určenú podľa znaleckého posudku, keďže podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva. Za takmer 37 metrov štvorcových a podiely na pozemku by mal žiadateľ zaplatiť takmer 36 400 eur.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Kolektívy na ocenenie nebudú mať nárok

Mestské zastupiteľstvo bude tiež rozhodovať o dodatku k Štatútu mesta. V prípade čestného občianstva zostávajú pravidlá bez zmien. Štatút ani po novom nelimituje počet udelených občianstiev ročne. Na jeho udelenie je potrebná 3/5 väčšina v zastupiteľstve. Zmena sa týka oceňovania, najmä v prípade cien mesta. Kým v doteraz platnom štatúte nebol počet ocenených obmedzený, po novom budú môcť cenu mesta získať ročne maximálne dve osoby. Cenu mesta po novom nebudú môcť získať právnické osoby či kolektívy, ale len fyzické osoby. Oceniť kolektív, napr. hudobné teleso, dobrovoľnícku organizáciu či spolok s viac ako dvoma členmi cenou mesta za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti  vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti, tak už zrejme nebude možné. V prípade ceny primátora nedochádza k zmenám. Primátor môže ročne udeliť tri takéto ceny. Cena mesta a primátora môže byť spojená s finančnou odmenou. Kým cena mesta sa odovzdáva len na slávnostnom zasadnutí, v prípade čestného občianstva a ceny primátora to tak byť nemusí.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína o 8.00 h v zasadačke Mestského úradu v Poprade. Rokovanie poslancov je verejne prístupné.

Rastislav OVŠONKA