V Huncovciach plánujú vytvoriť podmienky na výstavbu 80 rodinných domov

Začiatkom minulého roka sme ukončili už skôr rozbehnuté projekty rozšírenia a modernizácie kamerového systému v obci o ďalšie tri lokality. Skolaudovali sme prístavbu učebňového bloku pri základnej škole, ktorá bude slúžiť na praktickú výučbu žiakov. Skolaudovali sme tribúnu a striedačky pri futbalovom ihrisku. V rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sme na vstupe do obce inštalovali merač rýchlosti a na problémových miestnych komunikáciách pribudli dopravné zrkadlá a zvislé dopravné značenie. V areáli základnej školy sme zrekonštruovali multifunkčné ihrisko. V rómskej osade sme opravili časť verejného osvetlenia a vybudovali sme záchytnú nádrž na splaškovú kanalizáciu. Pokračujeme v projekte Miestna občianska poriadková služba a Terénna sociálna práca.

Obec Huncovce z vtáčej perspektívy. Snímka: navrchol.sk

Medzi najväčšie projekty pre ďalšie obdobie patrí výstavba cyklochodníka, ktorý prepojí našu obec s Veľkou Lomnicou a Kežmarkom. Tento projekt je súčasťou Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. Ďalšou výzvou je projekt prípravy individuálnej bytovej výstavby v obci. Začíname s procesom tvorby projektovej dokumentácie, ktorá by mala vytvoriť podmienky na výstavbu viac ako 80 rodinných domov. Taktiež plánujeme zrekonštruovať niektoré úseky miestnych komunikácií, chodníkov a dom smútku na cintoríne.

Okrem už tradičných športových turnajov pre priaznivcov futbalu, nohejbalu a volejbalu sa podarilo našim členom dobrovoľného hasičského zboru uskutočniť 2. ročník súťaže DHZ Huncovský pohár. Rok 2019 bol aj v znamení 100. výročia úmrtia významného rabína Samuela Rosenberga, ktorý žil a pôsobil v našej obci.  V obci sa konal aj prvý ročník súťaže vo varení gulášu – Huncovský kotlík. Priaznivcom hudby bol venovaný tradičný koncert Malá vianočná hudba.

Peter MAJERČÁK

starosta obce Huncovce