V Kaštieli Strážky sa stretáva história s modernými prvkami

Záujem o kultúru v kaštieli rastie. Návštevníkov zaujímajú nielen vzácne expozície, ale aj kultúrne podujatia organizované počas celého roka.

Kaštieľ v Strážkach. Snímka: vmi

V Kaštieli Strážky je inštalovaná najväčšia expozícia o Ladislavovi Mednyánszkom na Slovensku. Okrem nej sa tu nachádzajú obrazy Margity Czóbelovej, ktorá bola Mednyánszkeho neterou. Interiér kaštieľa zdobia aj obrazy Ferdinanda Katonu, ktorý bol zase jeho žiakom, a neodmysliteľnou súčasťou je aj nábytok pochádzajúci z obdobia od 16. až po 19. storočie. Unikátom je aj humanistická knižnica stará približne 500 rokov.

Najstaršia kniha je z roku 1518

V kaštieľnych priestoroch sa nachádza aj spišský historický portrét, takzvaná galéria rodín, ktoré v kaštieli žili, alebo ho formovali. Takýmto významným rodom bol aj uhorský šľachtický rod Horváth-Stansith. Viac o jeho živote porozprával lektor Lukáš Lisý vo svojej prednáške, ktorá sa konala minulú stredu. Okrem iného sa meno Horváth-Stansith spája so spomínanou knižnicou. Najvýznamnejší členovia tejto rodiny boli intelektuálne zameraní a pôsobili ako spišskí zemepáni, niektorí parili k spišským podžupanom a pôsobili tiež v súdnictve, evanjelickej cirkvi či školstve. Vojenstvu sa v siedmich generáciách venovali iba ojedinele. Gregor Horváth-Stansith inicioval koncom 16. storočia vznik kaštieľnej knižnice, najstaršia kniha pochádza z roku 1518.

Humanistická knižnica stará približne 500 rokov. Snímka: vmi

Humanistická knižnica v kaštieli. Snímka: vmi

„O zveľadenie knižnice sa zaslúžil Imrich Horváth-Stansith (1737-1801), ktorý bol spišským zemepánom a podžupanom. Z jeho pera pochádza aj najstarší zachovaný katalóg knižnice z 5. mája 1785, ktorý je rukopisný,“ priblížil Lukáš Lisý. Poslednou barónkou, ktorá žila v kaštieli, bola spomínaná neter Ladislava Mednyánszkeho Margita Czóbelová. Tá zachránila obrazy, ktoré sú dnes súčasťou stálej expozície kaštieľa.

Vydali knihu a spustili aplikáciu

Slovenská národná galéria vydala v decembri minulého roka druhé rozšírené vydanie denníkov Ladislava Mednyánszkeho. To prvé vyšlo v roku 2007. Novinkou druhého vydania sú maliarove denníkové záznamy a korešpondencia. Súčasťou tohto vydania sú listy, prostredníctvom ktorých komunikoval maliar so svojou rodinou a tiež listy z prvej svetovej vojny, keďže pôsobil ako vojnový maliar a korešpondent. Dielo je doplnené o jeho skice, kresby a obrazový materiál. Editorkou tohto vydania je Katarína Beňová, ktorá je zároveň kurátorkou expozície Ladislava Mednyánszkeho v Kaštieli Strážky.

Doplnené vydanie denníkov Ladislava Mednyánszkeho. Snímka: vmi

Máloktorí návštevník vie o tom, že prehliadku kaštieľa si môže spríjemniť veľmi zaujímavým spôsobom. Na webovej stránke kaštieľa je dostupná bezplatná aplikácia Soundwalk Strážky, ktorá zaujme dospelých i deti. „Je tvorená v exteriéri a interiéri kaštieľa. Známi slovenskí herci akoby prerozprávali Mednyánszkeho život i život barónky. Je to až taký rozprávkový sprievodca, pretože okrem významných osobností rozprávajú aj stromy v parku,“ povedal niečo viac o aplikácii Lukáš Lisý. V audiopríbehoch, ktoré rozširujú lektorský výklad, sa prelína realita s fikciou. Na prízemí kaštieľa sa pred vami pohádajú postavy z portrétnej galérie, v parku sa od sôch dozviete o maliarovej zakázanej láske.

Návštevnosť kaštieľa stúpla

Podľa lektora Lukáša Lisého majú ľudia o stále expozície i kultúrne podujatia v kaštieli záujem. „Čo sa týka prehliadok, návštevnosť sa zvýšila aj tým, že neustále ponúkame rôzne menšie podujatia ako koncerty, prezentácie kníh či tvorivé dielne,“ priblížil Lukáš Lisý. Konajú sa tu i rôzne akcie zamerané na osobnosti, ktoré v kaštieli žili a pôsobili, ako napríklad už spomínaný členovia rodu Horváth-Stansith. „Minulý rok bolo sto rokov od smrti Ladislava Mednyánszkeho a akcie boli zamerané na jeho osobu. Na budúci rok si pre zmenu budeme pripomínať 130 rokov od narodenia barónky Czóbelovej.“ dodal lektor Lisý.

Interiér kaštieľa. Snímka: vmi

Možno málokto vie, že v kaštieľnych priestoroch sa každoročne konajú tvorivé dielne buď pre verejnosť, alebo pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Každý z lektorov vedie tvorivú dielňu, v ktorej sa zameriava na podporu kreatívnej stránky človeka, napríklad spoločne vytvárajú niečo, čo súvisí s Ladislavom Mednyánszkym či barónkou Czóbelovou. Okrem toho sa v tvorivých dielňach venujú aktuálnym témam, ako je recyklácia.

Kaštieľne priestory sa z času na čas rozozvučia i hudbou. Naposledy zavítal do Strážok klavirista Ladislav Fančovič, ktorý pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami. Výnimočné bolo aj uvedenie knihy Silvestra Lavríka Posledná k. & k. barónka. Autor v nej zachytil neľahký životný príbeh barónky Margity Czóbelovej, ktorá bola symbolom tohto kaštieľa.

Čaká vás noc v múzeu a Kaštieľne hry

V strážskom kaštieli pripravujú zaujímavé podujatia aj v najbližšom období. Od 9. do 20. marca sa jeho starodávne priestory stanú súčasťou filmového festivalu Jeden svet. Premietať sa budú dokumentárne filmy s aktuálnou tematikou – klimatické zmeny, extrémizmus či sociálne siete. V máji sa Kaštieľ Strážky zapojí do tradičného celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. „Bude to doslova a do písmena noc v múzeu. My tu budeme od 10.00 h do polnoci,“ uviedol lektor Lukáš Lisý, pričom dodal, že program zaujme deti, dospelých i seniorov. Posledný júnový týždeň zavítajú do strážskeho kaštieľa divadelníci v rámci podujatia Kaštieľne hry.

Kaštieľne hry patra medzi tradičné podujatia. Snímka (nádvorie kaštieľa): vmi

Divákom sprostredkujú počas dvojdňového programu a divadelných inscenácii kvalitný kultúrny zážitok. Prvý deň bude venovaný dospelým a v druhý deň si prídu na svoje deti, pre ktoré budú pripravené detské divadlá a tvorivé dielne.

Veronika MICHALČÍKOVÁ