V Kežmarku chcú zrekonštruovať trhovisko

Poslanci vo štvrtok rozhodnú aj o nájme pre Levočskú nemocnicu, ktorá chce v Kežmarku prevádzkovať urologickú a neurologickú ambulanciu.

Snímka: jat

Mestské zastupiteľstvo začne vo štvrtok 13. februára rokovať o 9.30 h na SOŠ Garbiarska v Kežmarku. Poslanci budú mať na stole návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt prestavby mestskej tržnice na regionálnu tržnicu.

Polepšiť si majú regionálni výrobcovia

Ak by bolo mesto v žiadosti úspešné, mala by výstavba, obnova a modernizácia mestských trhových priestorov pomôcť v podpore lokálnych producentov. Cieľom je zlepšiť udržateľné vzťahy medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Plánovaná dĺžka realizácie projektu je deväť mesiacov, celkový predpokladaný rozpočet projektu je stotisíc eur, z toho spoluúčasť samosprávy by mala byť 20-tisíc eur. Rozhodovať sa bude aj o projekte na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v rámci samosprávy. Cieľom je skvalitniť systémy a optimalizovať procesy napríklad tvorbou analýz, hodnotením dopadov legislatívy či manažérskych činností v oblasti regionálneho rozvoja.

Rozhodnú o právnom poradenstve

Na programe rokovania sú aj návrhy na prenájom priestorov v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča plánuje na prízemí v bloku A prevádzkovať urologickú a neurologickú ambulanciu, ktorou sa má rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a okresu.

V kežmarskej nemocnici môžu pribudnúť neurologická a urologická ambulancia. Snímka: archív

O nájom žiada aj Centrum právnej pomoci, ktoré zabezpečuje plnenie úloh ako konzultácia a právna pomoc osobám v materiálnej núdzi, ako aj záujemcom o osobný bankrot. Centrum žiada o prenájom takmer 50 metrov štvorcových na Kostolnom námestí 6, služby by mali byť pre obyvateľov k dispozícii dva dni v mesiaci. Poľovnícke združenie Zlata hora v Kežmarku žiada o nájom s výmerou 14 metrov štvorcových v sklade v katastri Tatranskej Lomnice, aby mohla dodržať veterinárne opatrenia, ktoré nariadila Regionálna a potravinová správa. „Nebytový priestor bude slúžiť za účelom umiestnenia chladiaceho boxu, ktorý je potrebný na dočasné uskladnenie ulovenej diviačej zveri po dobu nevyhnutne potrebnú na vyšetrenie vzoriek z tejto zveri,“ uvádza sa v materiáloch na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Poslanci budú riešiť peniaze pre šport

Kežmarskí poslanci rozhodnú aj o zmene rozpočtu. Pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok schválili v decembri na športovú činnosť 27-tisíc eur. Tento pôvodný návrh sa opieral o plán financovať mládežnícky futbal kompletne prostredníctvom 1. Mestského futbalového klubu Kežmarok. V januári 2020 sa situácia zmenila a mládežnícky futbal bude financovaný hlavne z prostriedkov Mestského športového klubu cez dotáciu. Taktiež v schválenom rozpočte na rok 2020 neboli vyčlenené finančné prostriedky pre extraligu hokejbalu. Dotácia pre MŠK narastie zo 160-tisíc na 167-tisíc eur, v tom je pre hokejbalovú extraligu určených 5 500 eur, MFK dostane namiesto 27-tisíc len 16-tisíc eur.

Poslanci rozhodnú aj o dotáciách pre kultúrne kluby. V rozpočte bolo alokovaných desaťtisíc eur, v materiáloch je však návrh na navýšenie o ďalších štyritisíc eur, pretože Klub priateľov Magury nemal schválenú priamu dotáciu.

Jana TOMALOVÁ